لینک های دسترسی

Breaking News

ایران؛ موضوع بحث بین اوباما و نیتانیاهو


رهبران اسرائیل و ایالات متحده به روز دوشنبه مذاکرات مهمی را در واشنگتن در مورد تنش های فزاینده در مورد برنامه هستوی ایران آغاز خواهند نمود.

صدراعظم اسرائیل قبل از عزیمت به واشنگتن در کانادا گفت که وی شرایط قوی را قبل از رفتن به قصر سفید تعین نموده است.

او گفت: "به نظر من، تقاضا ها از ایران باید روشن باشد، یعنی فلج ساختن تاسیسات زیر زمینی هستوی در قم، توقف غنی سازی یورانیوم در داخل ایران و خارج ساختن تمام وسایل غنی سازی از ایران."

اسرائیل دسترسی ایران به سلاح اتمی را یک تهدید جدی به امنیت ملی خود میداند.

نقش ایالات متحده امریکا

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید وی استفاده بیشتر از دیپلوماسی را برای جلوگیری از دست یابی ایران به سلاح هستوی ترجیح میدهد، اما وی گفت در صورت نیاز از قوه نظامی هم کار خواهد گرفت.

اوباما گفت من گفته ام که برای جلوگیری از دسترسی ایران به تولید سلاح های هستوی، من همه گزینه ها را باز گذاشته ام، و آنچه را گفته ام، عمل خواهم نمود. رهبران ایران باید بدانند که مشی من محدود نگهداشتن نی، بلکه جلوگیری از دسترسی ایران به تولید سلاح اتمی میباشد.

آقای اوباما روز یکشنبه در اجلاس سالیانه گروه دادخواهی اسرائیل در امریکا، صحبت نمود. او گفت شایعات زیادی در مورد جنگ علیه ایران وجود دارد که همه آن به سود ایران است. او گفت شایعات جنگ باعث شده که ایران قیمت نفت در جهان را افزایش دهد و از اینطریق برنامه هستوی اشرا تمویل کند.

رئیس جمهور اوباما، حکومتهای قبلی امریکا را انتقاد نموده گفت: "ایران که هیچ سنترفیوزی نداشت، مقدار سنترفیوز های خود را به هزاران عدد رسانید بدون آنکه فشاری را از جانب جهان متحمل گردد، نفوذ ایران در منطقه افزایش یافته بود. به مفهوم دیگر کدر رهبری ایران متحدانه به پیش میرفت و جامعه جهانی در ارتباط به ایران منقسم بود. از ماه های اولین آغاز کارم، ما گزینه شفافی را در اختیار رژیم ایران قرار دادیم، یا با متعهد بودن به مسؤولیت های بین المللی خود به جامعه شکوفان جهانی بپیوندند و یا اگر مسیر مخالفی را انتخاب کردند، با عواقب آن هم روبرو گردند."

آقای اوباما اظهار داشت که با فشار های متحدانه جهانی علیه برنامه اتمی ایران، ایران و رهبران آن منقسم شده و در انزوا قرار گرفته و با عواقب شدید تحریمات اقتصادی دست در گریبان میباشند.

قابل یادآوریست که مقامات ایرانی گفته اند تعزیرات بر ایران هیچ تاثیری نداشته است.

XS
SM
MD
LG