لینک های دسترسی

Breaking News

مناصفۀ کتاب پوهنتون های افغانستان چاپ ایران است


عکس آرشیف
مسئولین یک کتاب فروشی ایرانی در کابل می گویند پنجاه در صد کتب مورد نیاز پوهنتنون های افغانستان را از ایران وارد می کند.

کیفیت بلند و کمیت زیاد و نرخ پائین کتاب های چاپ ایران نگرانی های را ایجاد کرده که گویا تهران تلاش می کند از لحاظ فرهنگی نفوذ داشته باشد، اما مقامات وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان می گویند مواد وارداتی را به دقت نظارت می کنند.

محمد داود مسئول نمایندگی مطبع بین المللی الهدا در کابل می گوید در حال حاضر نمایندگی های این کتاب خانه در نقاط مختلف شهر کابل فعالیت دارند و کتاب ها همچنان از طریق پوهنتون ها و کتاب فروشی های شهر در اختیار محصلین قرار داده می شود.

کیفیت بلند، قیمت پائین

محمد داود می گوید یکی از علت های که کتاب خانه الهدا را به یکی از پر فروش ترین کتابخانه ها در کابل مبدل کرده، کیفیت چاپ کتاب ها و عرضه این کتاب ها به قیمت نسبتاً ارزان می باشد.

این کتاب ها در مطبه بین المللی الهدی در ایران به چاپ می رسد. مسئول کتاب خانۀ مرکزی الهدی در کابل گفت که در ۲۴ کشور نمایندگی های این مطبعه فعالیت دارد و افغانستان یکی از آنهاست.

آقای داود در مورد کیفیت بلند و نرخ پائین کتاب های این مطبعه می گوید "ما کوشش می کنیم کتابی را که ۵۰۰ افغانی باشد به ۳۰۰ افغانی و با کیفیت بالا آن را چاپ کنیم، ما تقریباً هشتاد کتاب از استادان پوهنتون کابل را چاپ کردیم که رضایت بسیار خوب دارند."

به گفتۀ مسئول این کتاب خانه، امکانات تخنیکی خوب در یک چتر آنها را قادر ساخته کتاب را به نرخ مطلوبتر و قیمت پائینتر بفروشند.

نگرانی از نفوذ فرهنگی

نگرانی های هم وجود دارد که گویا ایران می خواهد با کمک به کتاب فروشی ها و مراکز فرهنگی افغانستان، در حلقه های فرهنگی و اجتماعی نفوذ داشته باشد.

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید به خاطر جلوگیری از ورود کتاب های حساسیت برانگیز مقرراتی وجود دارد و این وزارت در این مورد بسیار محتاط است.

جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آشنا صدای امریکا گفت "این طور نیست که ما چشم های پت زندگی می کنیم، مثال اگر یک کتاب می آید که خدا نخواسته بین شیعه و سنی ما اختلاف ایجاد کند ما آن کتاب را قید می کنیم، اما بخاطر چند اصطلاح که در کتاب های فزیک یا کیمیا بطور مثال وجود دارد، نمی توانیم تعداد زیادی از شاگرد ها را از آن کتاب فزیک محروم کنیم."

باوجود استقبال جوانان افغان از ورود کتاب به کشور شان، آنها می گویند مواردی هم وجود دارد که کتاب ها به اهداف سیاسی وارد افغانستان می شود.

استقبال محتاطانه از ورود کتاب

فیض الله قرداش، نویسنده و ژورنالست افغان می گوید "ما نتوانیسم جلو کتاب های را که امروزه به افغانستان سرازیر می شود بگیریم و در مقابل به چاپ و تحلیف نویسنده های افغانستان ارج بگذاریم، مساله دیگر این است که اگر آمدن این کتاب ها به هدف همکاری باشد خوب است، اگر جنبه سایسی داشته باشد برای کشور ما ضرور نیست."

مسئولین این کتاب خانه همچنان میگویند بشتر علاقمندان کتاب در افغانستان را جوانان تشکیل داده است و این جوانان بیشتر کتاب های با عناوین علوم اجتماعی و سیاسی را خریداری میکنند.

نویسنده گان و جوانان افغان میگویند حکومت باید زمینه نشر، طبع ، تحیلف و ترجمه کتب بخصوص کتاب های مورد نیاز پوهنتون ها را در داخل افغانستان فراهم کند تا اتکای افغانستان از این ناحیه به خارج بخصوص ایران کاهش یابد.

در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید حدود صد مرکز نشر و چاپ کتاب در افغانستان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال های اخیر جواز فعالیت را دریافت کرده اند و صد ها جلد کتاب در داخل افغانستان نیز به چاپ می رسد.
XS
SM
MD
LG