لینک های دسترسی

پاسخ ایران به تعذیرات ملل متحد


پاسخ ایران به تعذیرات ملل متحد

ادارۀ عالی امور ذروی ایران میگوید، تعزیرات ملل متحد بر تهران، روی برنامه ذروی آنکشور نا مشروع و غیر قانونی است .

ادارۀ عالی امور ذروی ایران میگوید، تعزیرات ملل متحد بر تهران، روی برنامه ذروی آنکشور نا مشروع و غیر قانونی است و جامعه بین المللی باید این عمل خود را تصحیح نماید.

شورای ملی عالی امنیت ایران پاسخ خود را در برابر وضع دور چهارم تعزیرات شورای امنیت ملل متحد، بروز جمعه نشر کرد.

این اعلامیه میگوید، اتهامات علیه ایران بی اساس بوده و از گام های مثتبی که ایران در ملاقات با ترکیه و برازیل بر داشته است، چشم پوشی میشود.

تعزیرات که از حمایت ملل متحد بر خور دار است، هفته گذشته بر ایران وضع شد.

اتحادیه اروپایی بروز پنجشنه توافق کرد که بر ایران تعزیرات تازه یی وضع گردد.

درین برنامه ها منع سرمایه گزاری، منع کمک های تختیکی و منع انتقال تکنالوژی به سکتور گاز طبیعی و نفت ایران، شامل است. این برنامه ها با تعزیرات ایالات متحده همزمان میباشد.

XS
SM
MD
LG