لینک های دسترسی

Breaking News

تهران در روز سالگرد انتخابات ریاست جمهوری مورد منازعه


تهران در روز سالگرد انتخابات ریاست جمهوری مورد منازعه

بروز شنبه تهران، پایتخت ایران، در سال روز انتخابات ۱۲ جون ریاست جمهوری مورد مناقشۀ آنکشور، عمدتاً آرام بود.

بروز شنبه تهران، پایتخت ایران، در سال روز انتخابات ۱۲ جون ریاست جمهوری مورد مناقشۀ آنکشور، عمدتاً آرام بود.

گروه های مخالف در نظر داشتند این سالروز را با براه انداختن اجتماعات بر گزار کنند، اما سازمان دهندگان، پلانهای راه اندازی دو مظاهرۀ بزرگ را با وجود تهدید سرکوبی توسط پولیس علیۀ اعتراض کنندگان، فسخ کردند.

آژانس های خبر رسانی روز شنبه از حضور قوی قوای امنیتی در تهران و عدم موجودیت اعتراض کنندگان گزارش دادند.

در ساعات ناوقت روز جمعه مردم میتوانستند به فریاد های "خدواند بزرگ است" و "الله اکبر" در تاریکی شب از روی بام های منازل بشنوند.

میر حسین موسوی، نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که رهبر مخالفین است گفت اعتراض کنندگان مبارزۀ شان را علیۀ حکومت دوام خواهند داد.

در سال ۲۰۰۹ فعالین مخالف حکومت برای محکوم ساختن اعلان رسمی نتایج انتخابات که به نفع محمود احمدی نژاد سرتاسری خوانده شد، به جاده ها بر آمدند.

مقامات ایرانی آن مظاهرات را در هم کوبیدند و هزاران نفر را توقیف نمودند.

XS
SM
MD
LG