لینک های دسترسی

Breaking News

پس گیری تصمیم مسدودی رسانه های خارجی در عراق


عراق تصمیم مسدودی 44 رسانۀ خارجی را، که در بین آنها صدای امریکا و بی بی سی نیز شامل است، بعد از آن پس گرفت که انتقادات مبارزان آزادی رسانه ها بلند شد.

علی ناصر، معاون ادارۀ اطلاعات و رسانه ها گفت که این رسانه ها را وقت بیشتر می دهد تا اُجرت را بپردازند و جواز کاری شان را تجدید کنند.

گروه طرفدار آزادی رسانه ها حکومت نوری المالکی را متهم می کند که تلاش دارد منتقدان را خاموش سازد.

ناصر گفت که حکومت با نماینده های صدای امریکا، بی بی سی و دیگر رسانه های خارجی کار می کند تا تأدیات سالانه را بپردازند که تقریباً 20 هزار دالر برای هر رادیو می شود.

XS
SM
MD
LG