لینک های دسترسی

پس گیری تصمیم مسدودی رسانه های خارجی در عراق


عراق تصمیم مسدودی 44 رسانۀ خارجی را، که در بین آنها صدای امریکا و بی بی سی نیز شامل است، بعد از آن پس گرفت که انتقادات مبارزان آزادی رسانه ها بلند شد.

علی ناصر، معاون ادارۀ اطلاعات و رسانه ها گفت که این رسانه ها را وقت بیشتر می دهد تا اُجرت را بپردازند و جواز کاری شان را تجدید کنند.

گروه طرفدار آزادی رسانه ها حکومت نوری المالکی را متهم می کند که تلاش دارد منتقدان را خاموش سازد.

ناصر گفت که حکومت با نماینده های صدای امریکا، بی بی سی و دیگر رسانه های خارجی کار می کند تا تأدیات سالانه را بپردازند که تقریباً 20 هزار دالر برای هر رادیو می شود.

XS
SM
MD
LG