لینک های دسترسی

Breaking News

تصرف دوبارۀ یک قرارگاه پولیس توسط نیروهای عراقی


تصرف دوبارۀ یک قرارگاه پولیس توسط نیروهای عراقی

مأمورین عراقی می گویند که قوای امنیتی آن کشور ادارۀ یک مرکز پولیس را در ولایت انبار آن کشور دو باره در دست گرفتند. این مرکز توسط در ادارۀ افراد مسلح در آمده بود و چندین تن در آن اسیر شده بودند.

به گفتۀ مأمورین این بن بست با کشته شدن هفت نفر خاتمه یافت. از مقامات عراقی نقل شده است که تمام حمله کنندگان مسلح کشته شده و حد اقل یک تن آنها خود را منفجر ساخته است. سه تن از افرادی که اسیر شده بودند نیز در میان کشته شدگان اند.

خشونت ها در عراق به مقایسۀ سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰٧ فروکش کرده است اما مأمورین امریکایی و عراقی در خصوص توانمندی بغداد در تأمین امنیت بعد از خروج قوای امریکایی، ابراز نگرانی کرده اند.

XS
SM
MD
LG