لینک های دسترسی

نشر اسناد تازۀ نظامی توسط ویکیلیکس


نشر اسناد تازۀ نظامی توسط ویکیلیکس

اسناد محرم نظامی، که افشا شدن آن در تأریخ ایالات متحده سابقه ندارد، میرساند که در جریان جنگ های فرقوی و خشونت های جنایی ناشی از حملۀ ایالات متحده بر عراق در سال 2003، تعداد قربانیان بیشتر از آنچه است که رسماً گزارش شده است.

موارد تلفات غیر نظامیان که گزارش نشده به 15 هزار تن میرسد. این رقم روز جمعه توسط صفحۀ ویکیلیکس ذریعۀ 400 هزار سند محرم نظامی نشر شده است.

جولیان آسانژ، مؤسس ویکیلیکس میگوید حمله بر حقیقت قبل از جنگ آغاز شده، و مدت ها بعد از ختم جنگ ادامه میابد. در نشر 400 هزار سند در مورد جنگ عراق، جزییاتی که از جانب ایالات متحده نشر شده، امیدواریم بعضی حملاتی را تصحیح نمایم که بر حقیقت صورت گرفته است.

وی علاوه نمود که اکثریت جنگ های که توسط ممالک دموکراتیک آغاز میشود، در بر گیرندۀ دروغ گویی میباشد. جنگ ویتنام در بر گیرندۀ دروغ بود. دروغ گویی هایی در جنگ عراق نیز شامل میباشد که توسط تعدادی از رسانه ها بازتاب یافته و تکرار میشد.

آمار های حکومت عراق در حدود 85 هزار و آمار های ایالات متحده توسط آژانس اسوسیتد پرس تقریباً 77 هزار قربانی را نشان میدهد .

XS
SM
MD
LG