لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش عراقی ها در ختم ماموریت نظامی امریکا در عراق


واکنش عراقی ها در ختم ماموریت نظامی امریکا در عراق
واکنش عراقی ها در ختم ماموریت نظامی امریکا در عراق

شماری از عراقی ها مداخلت نظامی امریکا در کشورشانرا زیانبار میپندارند. بدنبال سرنگونی رژیم صدام حسین، دکتاتور اسبق عراق، بیشتر احزاب و سیاسیون شیعه در عراق به قدرت دست یافته اند.

در حالیکه مقامات امریکایی دست آوردهای جنگ در عراق را "فوق العاده" موفقیت آمیز گفته اند شماری از عراقی ها به روز پنجشنبه به جاده های بغداد ریخته و با اینگونه اظهارات مخالفت ورزیدند. به باور اینها جنگ باعث ویرانی و تقسیم عراق گردیده است.

حسین النجار شهروند عراقی می گوید آنان از همان روز های اول خلاف تجاوز ایالات متحده بوده اند.

او گفت "سخنرانی اوباما تجاوز ایالات متحده را مورد ستایش قرار داد، اما ما خلاف تجاوز امریکایی های بودیم. به نظر من آنچه در عراق اتفاق افتاده و اکنون نیز اتفاق میافتد، به شمول اعمال دهشت افگنی و ویرانی ها ، پیامد حضور ایالات متحده در عراق است. حالات در عراق تا اکنون نیز به خاطر حضور ایالات متحده بی ثبات می باشد. همچنان نیرو های ایالات متحده زمینۀ دخول دهشت افگنی را در عراق مساعد ساخت."

قسیم عبدالله شهروند دیگر عراقی می گوید عراقی ها به خاطر رسیدن به تغییراتی که انتظار داشتند، قیمت گزافی پرداختند.

قسیم می گوید "اگر امریکایی ها دستاوردی حاصل کردند، برای منافع خود شان بوده است. آنان کسانی اند که از این موضوع نفع می برند. اما عراقی ها، آنان شاید انتظار تغییرات را داشتند، اما جهت رسیدن به آن قیمت گزافی را پرداختند، شما خود شاهد کشتار، ویرانی و خشونت های فرقویی هستید. تا اکنون نیز وضیعت بی ثبات است. قیمت را که عراقی ها پرداخت کردند بسیار گران بود. ما منتظر تغییرات هستیم، اما با از دست دادن کمترین چیز به حد ممکن. فکر نمی کنم که امریکایی ها به شیوۀ که ما انتظار داشتیم یا حتی آنان برای ما به تصویر می کشیدند، منفعتی برای ما ایجاد کرده باشند."

اما احمد جسیم به این نظر است که امریکایی ها در آن کشور فقط بذر نفاق پاشیده اند.

او می گوید "دستاورد آنان چه است؟ هیچ دست آوردی وجود ندارد. از همان روز اولی که وارد عراق شدند تا امروز بذر اختلاف و فرقه گرایی را پاشیده اند."

با آنهم شمار دیگر عراقی ها فکر میکنند، کشورشان بعد از سرنگونی صدام حسین، دیکتاتور اسبق عراق، به سوی بهبودی گام برمیدارد.

در جنگ عراق علاوه بر حدود ۴۵۰۰ نظامی هزاران غیرنظامی عراقی هم کشته شدند. عراق همچنان شاهد بدترین خشونتهای فرقه ایی در سالهای گذشته بوده است که در آن بیشتر شیعه ها و سنی ها با هم درگیر شده اند.

XS
SM
MD
LG