لینک های دسترسی

حملۀ انتحاری و تلفات ناشی از آن در عراق


فلوجه یکی از شهر های سنی نشین در ولایت انبار، در زمان شدت جنگ عراق، نقطۀ مرکزی خشونت و درگیری ها بود.

مأمورین عراقی می گویند شش تن روز دوشنبه در حملات مختلف در سراسر عراق جان خود را از دست دادند.

یک انفجار بم کنار جاده و یک موتر مملو از مواد انفجاری یکی پی دیگری، سه تن را در شهر فلوجه هلاک و ۱۰ تن دیگر را مجروح ساخت.

انفجارات در نزدیکی یک بازار مزدحم در مرکز شهر واقع شد. فلوجه یکی از شهرهای سنی نشین در ولایت انبار، در زمان شدت جنگ عراق، نقطۀ مرکزی خشونت و درگیری ها بود.

بر علاوه، انفجار یک بم کنار جاده در جنوب بغداد سه تن را کشته و ۱۱ تن دیگر را مجروح نمود.

XS
SM
MD
LG