لینک های دسترسی

آیسف از اظهارات کرزی در مورد شرکت هاى امنيتى خصوصى استقبال کرد


جنرال جوزف بلاتز، سخنگوى نيروهاى بين المللى مساعدت به امنيت در افغانستان به روز يک شنبه طى کنفرانس خبرى در کابل از اظهارات روز قبل حامد کرزى، رئیس جمهور افغانستان را در مورد شرکت هاى خصوصی امنيتى که بقول رئيس جمهور باعث ايجاد نا امنى در کشور گرديده اند استقبال کرد.

سخنگوی آیساف گفت: ''آيساف ازين ابتکار رئيس جمهور استقبال ميکند، ما هم از کارکرد شرکت هاى خصوصى امنيتى مطمين نبوده، نگرانى داريم. به وضاحت ديده ميشود اين شرکت ها به نظارت و کنترول بيشتر ضرورت دارند، زيرا اينها مطابق قانون عمل نمى کنند."

نطاق قواى آيساف، به دو مساله مهم در مورد شرکت هاى امنيتى ياد آورى نموده، گفت اولاً اغلب اين شرکت ها مطابق قانون ثبت و راجستر نه شده اند، و در نوعيت استخدام افراد دقيق نبوده، داراى مشکلات فراوان اند، ثانيا حرف مهم اينست که در بخش قرارداد ها نيز شفافيت وجود ندارد.

آیساف از مدت يک ونيم سال بدينسو متوجه اين مسئله بوده، موضوع را با حکومت افغانستان و جامعه بين المللى مطرح کرده، پيشنهادات مشخصى را نيز ارائه نموده است.

جنرال بلاتز درين نشست خبرى راجع به قتل کارمندان مؤسسه امدادى موسوم به هيات معاونت بين المللى دريک منطقه دور افتاده ولايت بدخشان، که درهنگام برگشت از ولايت نورستان کشته شده اند، تماس گرفته ابراز داشت: ''اين يک واقعۀ فاجعه باراست و آيساف آنرا شديدا محکوم ميکند. بروز همچو واقعات ضرورت اين امر را، که نيروهاى امنيتى افغان هرچه زودتر تفويت گردد و روند آموزش، تجهيز و تسليح آن تسريع گردد، مهر تأیيد مي گذارد.''

XS
SM
MD
LG