لینک های دسترسی

حملۀ دهمزنگ، نتیجۀ غفلت بود یا یک دسیسه؟


داوود ناجی یکی از سران جنبش روشنایی، در مصاحبۀ اختصاصی با صدای امریکا در پاسخ به این پرسش که حادثۀ مرگبار دهمزنگ نتیجۀ سهل انگاری بوده یا یک دسیسه، گفته هایی داشت. مصاحبه را اینجا ببینید.

XS
SM
MD
LG