لینک های دسترسی

Breaking News

داعش رسانه ها را در پاکستان هدف قرار می دهد


داعش در ماه های اخیر چندین رسانه را در پاکستان هدف حملات قرار داده است.

چندین رسانۀ پاکستانی در این اواخر از سوی مهاجمانی هدف قرار گرفته است که پس از حمله تهدیدنامه های گروه دولت اسلامی را از خود برجاگذاشته بودند.

در آخرین مورد، هفتۀ گذشته مهاجمان سوار بر موترسایکل بر مرکز تلویزیون DIN در شهر لاهور بم دستی انداختند که در این رویداد چهار نفر زخمی شد. دست اندرکاران این تلویزیون به صدای امریکا گفتند که پس از حمله مهاجمان تهدیدنامۀ را برجا گذاشته بودند.

ماه گذشته، در یک رویداد مشابه سه کارمند تلویزیون دنیا زخمی شد که مسوولیت آن را شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی به دوش گرفته بود. همچنان، هفتۀ گذشته در حملۀ مردان مسلح بر وسایط سیار نشراتی شبکۀ خبری دان یک کارمند آن رسانه زخمی شد.

مقامهای پاکستانی گفته اند که داعش در پاکستان وجود ندارد، اما حملات اخیر بر رسانه ها، هراسی را ایجاد کرده است که گویا آن گروه تندرو موفقانه راه خود را در پاکستان باز کرده است.

پاکستان از قبل نیز در ردیف خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران رده بندی شده بود. کمیتۀ حمایت از ژورنالستان گزارش می دهد که از سال ۲۰۱۰ به اینسو حدود ۳۰ خبرنگار در پاکستان کشته شده است.

خبرنگاران پاکستانی روز چهارشنبه در ایالت های پنجاب و سند بر ضد حملات گروه دولت اسلامی بر رسانه ها مظاهره کردند.

رسانه های پاکستانی به گونۀ فزاینده در مورد نشانه های فعالیت گروه دولت اسلامی در پاکستان گزارش می دهند. هم اکنون شعارها و گرافیت های به حمایت از داعش در در و دیوارهای چندین شهر بزرگ پاکستان به چشم می خورد.

امین یوسف رئیس اتحادیۀ فدرال خبرنگاران پاکستان به صدای امریکا گفت که شعار های به طرفداری از داعش در شهرهای لاهور، کراچی، جنوب پنجاب و چندین شهر دیگر دیده می شود.

ادارۀ ایالتی پنجاب هفتۀ گذشته به پولیس و ادارۀ مبارزه با دهشت افگنی آن ایالت از احتمال حملات داعش بر تاسیسات ملکی و نظامی هشدار داد. هرچند، رانا ثناءالله وزیر عدلیۀ ایالت پنجاب هشدار تهدید داعش را یک موضوع روزمره توصیف کرد.

اما نورین نصیر آموزگار علوم سیاسی در دانشگاه پشاور به صدای امریکا گفت که حکومت پاکستان باید در مورد حضور داعش در این کشور بسیار محتاط بوده آن را نادیده نگیرد، زیرا به گفتۀ وی این گروه تهدید روشنی را متوجه منطقه ساخته و در آن حضور دارد.

در افغانستان، جاییکه داعش حملاتی را بر ضد نیروهای دولتی و غیرنظامیان به راه انداخته است، طالبان در این اواخر تهدید کرده اند که تاسیسات و خبرنگاران تلویزیون های یک و طلوع را هدف قرار خواهند داد.

XS
SM
MD
LG