لینک های دسترسی

بازخوانی سفیر مصر از اسراییل


بازخوانی سفیر مصر از اسراییل

مصر در احتجاج به مرگ نیروهای امنیتی در جریان حملات انتقام جویانۀ اسراییل از تندروان در سرحد مشترک آن کشور ، سفیر خویش مقیم اسراییل را باز میخواند.

کابینۀ مصرگفت، تا زمانیکه نتایج تحقیقات اسراییلی در رابطه به آن حادثۀ تهیه نشده است، سفیر آن کشور به اسرابیل باز نخواهد گشت.

کابینۀ مصر ازرهبریت اسراییلی میخواهد تا برای آنچه آنان آنرا ملاحظات فوری در مورد مصر توصیف نمودند، عذر خواهی نماید.

مصرکه به روزجمعه رسماً در مقابل اسراییل احتجاج نموده میگوید، پنج تن از نیروهای امنیتی آن کشور در جریان حملات اسراییلی کشته شده است. در رابطه به کشته شدن عساکر مصری گزراشات ضد ونقیصی مواصلت نموده است.

XS
SM
MD
LG