لینک های دسترسی

اخراج ۱۲۴ فعال طرفدار فلسطنیان از اسرائیل


اخراج ۱۲۴ فعال طرفدار فلسطنیان از اسرائیل

یک گروه بزرگ فعالین بین المللی که برنامه "پرواز به داخل" را به اسراییل طرح ریزی نموده بودند، دستور خروج را دریافت نموده اند.

اسراییل ۱۲۰ نفر از فعالین طرفدار فلسطنیان را که به مجرد ورود به میدان هوایی تل ابیب توقیف شده بودند، اخراج می کند.

یگل پالمور سخنگوی وزارت خارجه اسراییل گفت:

"مردم می توانند به اینجا بیایند و اگر خواستند به فلسطین هم رفته می توانند ولی اگر آنان قبلاً اعلام کنند که هدف شان ایجاد هرج و مرج در میدان هوایی و یا خارج از آن و یا در قلمرو کشور ما و یا قلمرو فلسطنیان است، در آن صورت اجازه دعول به اسراییل را ندارند."

به روز جمعه بعد از آنکه اسراییل فهرستی از ممنوع الورود ها را به شرکت های هوایی بین المللی ارسال نمود، بیش از ۲۰۰ فعال اجازۀ پرواز به اسراییل را از اروپا دریافت نداشتند.

طراحان پرواز به داخل می گویند هدف شان ابراز همبستگی صلح آمیز با فلسطنیان می باشد.

XS
SM
MD
LG