لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات وزیر خارجۀ اسراییل در مورد پروسۀ صلح با فلسطینیان


اظهارات وزیر خارجۀ اسراییل در مورد پروسۀ صلح با فلسطینیان

وزیر خارجۀ اسراییل میگوید، در حال حاضر معاملۀ صلح با حکومت فلسطینی که پشتیبانی غرب برخوردار است، ناممکن بوده و حکومت یهودی باید در عوض توافق اندک داشته باشد.

اودار لبرمن گفت فلسطینی ها ممکن هر معاملۀ را با اسراییل رد نمایند، بدون در نظر داشت اینکه اسراییل تا کدام حد خود گذری نشان میدهد و چه خالیگاه های در مورد مسایل امنیتی اسراییل وجود دارد.

او همچنان گفت، مقامات فلسطینی در سواحل غربی که اسراییل تقاضأ مذاکره با آنان را نموده بود، غیر مشروع اند، زیرا آنها انتخابات را به تعویق انداخته اند.

محمود عباس رهبر خود مختار فلسطین در حالیکه یک سال بیشتراز دورۀ ریاست جمهوریش میگذرد ، هنوز هم زمام را به عهده داشته و تا هنوزهیچ تاریخی را برای انتخابات تعیین ننموده است.

XS
SM
MD
LG