لینک های دسترسی

Breaking News

رد پیشنهاد تبادلۀ اسرأ از سوی اسرائیل


رد پیشنهاد تبادلۀ اسرأ از سوی اسرائیل

اسرائیل با پیشنهاد تبادلۀ صد ها زندانی فلسطینی در بدل رهایی گیلاد شالیت عسکر اسرائیلی مخالفت کرد.

محکمۀ عالی اسرائیل به روز یک شنبه در جلسه یی که به درخواست خانوادۀ شالیت تشکیل شده بود، در حمایت از معاملۀ تبادلۀ زندانیان با حماس رای داد. خانوادۀ شالیت علیه هر گونه تأخیر در آنچه که توافق "حساس" خوانده شد، هشدار داد.

محکمۀ عالی اسرائیل به روز دو شنبه نیز در خصوص تبادلۀ اسرأ با گروه حماس تشکیل جلسه می دهد.

محاکم اسرائیلی در گذشته در خواست تبادلۀ کتلوی اسرای فلسطینی را رد کرده بود.

XS
SM
MD
LG