لینک های دسترسی

حملۀ قوای فرانسوی بر ساحل عاج


عساکر فرانسوی حین گزمه در یک ناحیۀ شهر ابیجان

نیرو های فرانسوی می گویند به تعقیب در گیری ها با نیرو های وفادار به " لوران بگبو" ریس جمهور بر سر اقتدار ساحل عاج، ماموریت آنان برای بیرون کشیدن دیپلومات ها از " ابیجان " شهر عمده این کشور به نتیجه نرسیده است .

نظامیان می گویند در نتیجه شلیک نیرو های فرانسوی یک عراده زرهپوش منهدم گردیده است.

قبلاً فرانسه گفته بود که نیرو های طرفدار بگبو محل اقامت سفیر آنکشور را ، احاطه نموده بودند.

سازمان ملل متحد هشدار داده است که جنگجویان وفادار به بگبو چند روز قبل، از وقفه به منظور مذاکرات صلح، برای تقویت موضع گیری خویش در ابیجان استفاده نموده اند.

XS
SM
MD
LG