لینک های دسترسی

ایالات متحده منتظر پاسخ طالبان است


جیمز دوبنز، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان
یک مذاکره کنندۀ ارشد ایالات متحده گفت که امریکا منتظر پاسخ طالبان برای برگشت آنها به مذاکرات صلح است. هدف از مذاکرات دریافت یک راه حل سیاسی به جنگ افغانستان است.

جیمز دوبنز نمایندۀ ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان به روز پنجشنبه در هند گفت که ایالات متحده و افغانستان آمادۀ مذاکرات صلح بودند، مشروط بر اینکه طالبان شرایطی را مد نظر بگیرند که قبلاًَ پیرامون آن توافق صورت گرفته بود.

دوبنز گفت که ایالات متحده با چشم های باز وارد روند مذاکرات میشد وتوقع پیشرفت سریع را نیز نداشت. و این باور را نیز نداشت که حتی کدام بیشترفتی در آن صورت بگیرد.

دوبنز افزود که مذاکرات صلح پس از جنگ برگزار نمیشود. مذاکرات صلح در جریان جنگ برگزار میگردد.

نماینده حکومت اوباما میگوید:" طالبان از ما درخواست توقف جنگ را نکرده اند و ما از آنها توقع نمیکنیم که فقط برای اینکه آنها مذاکره میکنند، جنگ را توقف دهند."
دوبنز گفت که هدف این مذاکرات بدون تردید که کاهش خشونت و در نهایت صلح پایدار است. اما امریکا بی تجربه نیز نیست که فکر کند این کار به سرعت انجام خواهد یافت.

دوبنز افزود که این موضوعات یک پیش شرطی برای مذاکرات نیست. او علاوه کرد که طالبان با یک موقف قوی به مذاکرات تلاش خواهند کرد، آنها به شکل متداوم مانند ایالات متحده و حکومت افغانستان، حملات شان را انجام خواهند داد.

دونبز گفت که فکر نمیکند، جنگ به این زودی ها خاتمه یابد.

نمایندۀ ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گفت که امیدوار است مذاکرات بلاخره به ختم جنگ منتج شود اما ختم جنگ نیز تضمین شده نمیتواند.

انتقاد از گشایش دفتر طالبان

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان می گوید که در مورد گشایش دفتر طالبان در قطر از طریق شورای عالی صلح با ایالات متحده امریکا توافق کرده بود، اما به گفتۀ وی چگونگی گشایش این دفتر با آنچه که توافق شده بود، مغایرت داشت.

حامد کرزی، در بیانیه رادیوئی خود گفت که به هیچ کس اجازه نمی دهد تا از تلاش های صلح استفاده سؤ کند، و برای تحقق بخشیدن اهداف خود، افغانستان را ضعیف ساخته و ادارۀ ملوک الطوایفی را تحمیل کنند.
XS
SM
MD
LG