لینک های دسترسی

Breaking News

ادامۀ بحران در کارخانۀ انرژی ذروی جاپان


ادامۀ بحران در کارخانۀ انرژی ذروی جاپان

بحران بعد از زلزله یی که کارخانه انرژی ذروی ( فوکوشیما ) را ضربه زد در حالی وخیم تر گردیده است که کارگران تلاش می کنند میله های مواد سوخت را که به دلیل حرارت یکی از ریاکتورها در معرض خطر ذوب شدن قرار دارد، سرد سازند.

کارگران آب بحر را به ریاکتور ها پمپ می نمودند تا میله ها راسرد سازند اما حرارت، آب را تبخیر می نمود. مقامات کارخانه می گویند بخاری که به دلیل نامعلومی در داخل ریاکتور محصور مانده بود باعث پایین رفتن سطح آب گردیده است .

انفجاری به روز دوشنبه سقف و دیوار های بیرونی یک ریاکتور دیگر را در عین کارخانه منهدم نمود.

این دومین انفجاری است که پس از زلزلۀ شدید روز جمعه که منجر به ایجاد سونامی گردید، در آنجا رخ میدهد. اولین انفجار در آنجا روز شنبه رخ داد.

در حدود دوصد هزار نفر از نواحی اطراف ( فوکوشیما ) و پایگاه های دیگر آسیب دیدۀ انرژی ذروی، بیرون کشیده شده اند.

به ۶۰۰ تن دیگری که تا هنوز در منازل خویش در نزدیکی کارخانه ( فوکو شیما ) به سر میبرند، مشوره داده شده است که در داخل خانها هایشان باقی بمانند.

نگرانی عمده در مورد کارخانۀ ( فوکو شیما ) که در۲۴۰ کیلومتری شمال توکیو موقعییت دارد، تراوش تشعشعات از آن کارخانه می باشد.

XS
SM
MD
LG