لینک های دسترسی

Breaking News

ناوتو کان: ما متحدانه میتوانیم جاپان را دوباره آباد کنیم


ناوتو کان: ما متحدانه میتوانیم جاپان را دوباره آباد کنیم

ناوتو کان صدر اعظم جاپان به مردم کشور گفت که آنها متحدانه میتوانند "جاپان را دوباره از بیخ و بنیاد آباد کنند".

وی افزود که فاجعۀ زلزلۀ توأم با سونامی که بحران ذروی را در پی داشت، یک "آزمایش بزرگی" برای مردم جاپان بود اما ملت جاپان بر این تراژیدی فایق خواهند آمد و ازآن، جان به سلامت خواهد بُرد.

عمله های کار، به روزجمعه جاده های تخریب شده را پاک کاری و بازسازی مینمودند و رضاکاران سعی داشتند تا آب، غذا، کمپل و ادویه را به بازماندگان زلزله برسانند.

از سوی دیگر، در سرپناه های که در شمال شرق آن کشور برای بیش از ۳۰۰ هزار بیجا شده احداث گردیده، وضع به وخامت می گراید.

به گفتۀ تلویزیون (ان اچ کی) جاپان، تا کنون درین سرپناه ها، ۲۵ تن جان های شان را از دست داده اند.

مردم جاپان به منظور یادبود و احترام به قربانیان زلزله و سونامی هفتۀ گذشته، به روز جمعه لحظه یی سکوت اختیار نمودند. در این واقعات طبیعی، ۶۴۰۰ تن کشته و ۱۰ هزار تن لادرک شدند، اما بحران ذروی یی که ناشی ازهمین واقعات بود، مایۀ نگرانی بیشتر شده است.

XS
SM
MD
LG