لینک های دسترسی

Breaking News

ورود تیم های امدادی جدید به جاپان


ورود تیم های امدادی جدید به جاپان

کمک های جدید در حالی روز یکشنبه در جاپان مهیا گردید که تیم های جدید امدادی خارجی به آن کشور رسیدند.

گروه های آلمانی، سویسی، هنگری و تایوانی که با عصری ترین تکنالوژی و سگ های تجسسی شان به میدان هوایی توکیو مواصلت کردند تا در مأموریت جستجوی ِ مردم، کمک نمایند.

جورجیا پفلدریر، نطاق تیم آلمانی در مورد چگونگی مأموریت شان صحبت نموده گفت:

"ما تیم جستجو و نجات هستیم و وسایل تشخیص موقیت، مانند کمرۀ جستجو کننده داریم تا مردم گیر مانده در مخروبه ها را بیرون سازیم."

تخمین میشود که تلفات زلزله و سیلاب جاپان تنها در یک ایالت بالغ بر۱۰ هزار تن شود.

میلیون ها تن بازمانده بدون برق، آب آشامیدنی و غذای درست در ساحل شمال شرقی آن کشور بسر میبرند. تیم های امدادی خارجی فوراً به مناطق مصیبت زده اعزام میشوند.

XS
SM
MD
LG