لینک های دسترسی

Breaking News

اعتبار جهانی پاسپورت: جاپان اول، افغانستان آخر


بر اساس گزارش "شاخص پاسپورت هنلی" که همه ساله فهرست اعتبار پاسپورت کشورهای جهان را گزارش می دهد، در سال ۲۰۱۹ میلادی، پاسپورت جاپان برای دومین بار پی هم به عنوان معتبرترین پاسپورت در جهان معرفی شده است.

براساس این رده‌بندی، پاسپورت‌های افغانستان و عراق به عنوان کم اعتبارترین در جهان شناخته شده اند.

این فهرست بر اساس اعتبار پاسپورت برای سفر تنظیم شده و برای دومین بار یک کشور آسیایی در صدر فهرست معتبرترین پاسپورت جهان قرار گرفته است.

کوریای جنوبی و سنگاپور به طور مشترک در رتبۀ دوم پاسپورت‌های با اعتبار قرار دارند. کشور چین که در سال ۲۰۱۷ در رتبۀ ۸۵ قرار داشت با تغییر چشمگیری در فهرست امسال در رتبۀ ۶۹ قرار گرفته است.

براساس گزارش نهاد هنلی اعتبار این کشورهای آسیایی، فرصت رشد اقتصادی را در این کشورها افزایش می دهد.

ایالات متحده امریکا در رتبۀ ششم این فهرست قرار گرفته است.

کشور پاکستان در رتبۀ ۱۰۲، ایران در رتبۀ ۹۶، افغانستان و عراق به طور مشترک در رتبۀ آخر فهرست کم اعتبارترین پاسپورت جهان قرار دارند.

براساس این فهرست، دارندگان پاسپورت جاپان می توانند به ۱۸۸ کشور جهان بدون ویزه سفر کنند، در حالی که دارندگان پاسپورت افغانستان، اجازه سفر بدون ویزه به ۳۰ کشور را دارند.

نهاد شاخص پاسپورت هنلی برای انتخاب میزان اعتبار پاسپورت، رده‌بندی کشورها را بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط "انجمن جهانی ترانسپورت هوایی" تهیه می کند.

XS
SM
MD
LG