لینک های دسترسی

تصاویر انتخابی روز

A look at the best news photos from around the world.
Show more

زنان اقلیت زونگزی در ولایت گوئیژوی چین در حال انتقال غذای سنتی تهیه شده از برنج برای یک جشنواره سنتی.
۱

زنان اقلیت زونگزی در ولایت گوئیژوی چین در حال انتقال غذای سنتی تهیه شده از برنج برای یک جشنواره سنتی.

نیروهای اطفائیه در تلاش خاموش کردن آتش در جنگل های بوکا در بخش مرکزی پرتگال.
۲

نیروهای اطفائیه در تلاش خاموش کردن آتش در جنگل های بوکا در بخش مرکزی پرتگال.

پناهجویان در انتظار کشتی نجات موسسه حمایت از کودکان در آبهای مدیترانه و نزدیک به سواحل لیبیا.
۳

پناهجویان در انتظار کشتی نجات موسسه حمایت از کودکان در آبهای مدیترانه و نزدیک به سواحل لیبیا.

نمای از ساحل شهر بارسلونای اسپانیا در یک روز آفتابی.
۴

نمای از ساحل شهر بارسلونای اسپانیا در یک روز آفتابی.

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG