لینک های دسترسی

معذرت خواهی جان الن به خاطر هتک حرمت به قرآن


مظاهره کنندگان خشمگین در عقب میدان هوایی بگرام

جمعیتی از مظاهره کنندگان خشمگین که تعداد شان به حد اقل 2000 نفر می رسید، در بیرون محوطۀ پایگاه مرکزی اردوی ایالات متحده در بگرام تجمع کرده و شعار های ضد امریکایی را سر می دادند. این مظاهرات به تعقیب پخش خبر دفع نادرست نسخه های قرآن توسط عساکر خارجی در داخل پایگاه صورت گرفت.

عکس های مظاهره کنندگان را ببینید.

بعضی از مظاهره کنندگان با پرتاب سنگ و سر دادن شعار های ضد امریکایی در بیرون محوطۀ میدان هوایی بگرام آتش افروخته که محافظین بالای آنان مرمی های رابری شلیک کردند.

جنرال جان الن قوماندان نییرو های ائتلاف در افغانستان سریعاً معذرت خواهی کرده و امر کرده است تا در مورد دور انداختن نا مناسب تعداد زیاد از اوراق مذهبی به شمول نسخه های قرآن، تحقیقات صورت گیرد.

معذرت خواهی جان الن به خاطر هتک حرمت به قرآن
معذرت خواهی جان الن به خاطر هتک حرمت به قرآن

وی طی بیانیۀ گفت: "من دستور داده ام که این رویداد مورد تحقیق قرار گیرد. وقتی از این اقدام آگاهی یافتیم، عجالتاً مداخله کرده و آن را متوقف ساختیم. موادی که باقی مانده، به طور مناسب آن به مقامات مذهبی سپرده خواهند شد. ما این واقعه را سراسر تحقیق میکنیم و برای حاصل کردن اطمینان از عدم تکرار آن، گام برمیداریم. من شما را اطمینان میدهم، وعده میکنم که این به هیچ وجه اقدام عمدی یی نبوده و از شما، به خاطر هر اهانتی که صورت گرفته، معذرت میخواهم."

الن افزود ناتو گام های را در این راستا خواهد برداشت تا "این عمل هرگز در آینده تکرار نشود." وی افزود متن ها به مقامات مذهبی تسلیم داده شده است.

تا هنوز شرایط حتک هرمت به درستی مشخص نیست. گزارشات تایید ناشده می رساند که عساکر ناتو باری از قرآن را دور انداخته و آنرا به آتش زده اند اما آنان توسط کارمندان افغان داخل پایگاه ممانعت شده اند.

XS
SM
MD
LG