لینک های دسترسی

Breaking News

سه صد میلیون دالر قرضۀ کابل بانک لادرک است


سه صد میلیون دالر قرضه های کابل بانک شاید به خارج فرستاده شده باشد که افغانستان تا اکنون راه باز پس گیری آن را پیدا نکرده است.

رئیس ده افغانستان بانک می گوید که تا اکنون 175 میلیون دالر قرضه های این بانک دوباره به دست آمده و توقع دارد ظرف دو هفتۀ آینده به ارزش 50 میلیون دالر ملکیت را نیز اصول کند.

نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی افغانستان در نشستی روی اصلاح خدمات بانکداری و مالی در افغانستان گفت که حکومت تلاش می کند راهکار های را به اجرا بگذارد تا سپرده های مردم در بانک ها مصئون باشد. رئیس بانک مرکزی می گوید که سپرده های مردم در کابل مصئون است و به هیچ یک از حسابداران ضرر نرسیده.

نیاز به بازنگری سیستم بانکداری

مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند با وجود پیشرفت های که در عرصه بانک داری در افغانستان طی ده سال گذشته به وجود آمده اما هنوز هم به بازنگری جدی در سیتسم بانکداری افغانستان نیاز است.

افغانستان با وجود پیشرفت های که در عرصه بانک دارد هنوز هم بازار فروش اسهام در این کشور فعال نیست که از جمله نیاز های اساسی بانک داری به شمار می رود.

قربان حقجو، رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع می گوید "قوانین ما باید اصلاح شود، مقررات نظارتی ما باید اصلاح شود، خدمات جدیدی را باید معرفی بکنیم که از جمله بازار بورس است که ما در افغانستان نداریم."

افزایش سیستم نظارتی نهاد های مالی

او همچنان گفت بخاطر بهبود عرضه خدمات بانک ها، نیاز به یک سیستم نظارتی درست بر بانک های خصوصی وجود دارد.

مسئولین اتاق تجارت و صنایع همچنان می گویند پیشنهادی را به منظور ایجاد بورد تبادله و فروش اسهام به ریاست جمهوری افغانستان ارایه کرده اند.

علاوتاً، مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند بخاطر انکشاف اقتصادی و بهبود سیستم بانکداری در افغانستان به ایجاد بازار تبادله و فروش اسهام در این کشور نیاز است.

اما مسئولین بانک مرکزی میگویند تا کنون شواهدی وجود ندارد که کدام بانک دیگر خصوصی در افغانستان نیز با مشکل مشابه مواجه باشد.

رئیس بانک مرکزی همچنان میگوید بخاطر انکشاف اقتصادی افغانستان و ایجاد سهولت تجاری و ترانزیتی، قرار است برای اولین بار یک بندر خشکه نیز در افغانستان ایجاد شود.

به اساس معلومات رئیس بانک مرکزی این بندر به کمک اداره بنادر امارات در جلال آباد در نزدیکی بندر تورخم تاسیس خواهد شد.

قربان حقجو میگوید به ایجاد بانک های زراعتی، بانک های صنعتی، بانک های ساختمانی و بانک های تشبثات خصوصی در این کشور نیاز است.
XS
SM
MD
LG