لینک های دسترسی

Breaking News

تا دوسال دیگر کابل برق شبانه روزی خواهد داشت


اکنون کابل به ۸۰۰ میگاوات برق نیاز دارد اما ظرفیت نهایی توزیع برق شرکت برق حدود ۴۱۵ میگاوات است
اکنون کابل به ۸۰۰ میگاوات برق نیاز دارد اما ظرفیت نهایی توزیع برق شرکت برق حدود ۴۱۵ میگاوات است

مقام های شرکت برق کابل می گویند که تا سال ۲۰۱۷ تمام شهروندان کابل برق ۲۴ ساعته خواهند داشت. همچنان به گفتۀ مقام های این شرکت ولایت های غزنی، زابل، کندهار، وردک، خوست و پکتیا نیز از برق وارداتی ترکمنستان مستفید خواهند شد.

اما منتقدان می گویند که حکومت می توانست از ۱۳ سال گذشته تا سال ۲۰۱۷ میلادی بند های برق را در داخل کشور اعمار کند و خود را از چنگ وابستگی به برق وارداتی کشور های همسایه برهاند.

شهروندان کابل در سالهای اخیر با کمبود برق و حتا برخی پایتخت نشینان با نبود کامل برق روبرو بوده اند. اکنون نیز اکثر شهریان کابل در جریان ۲۴ساعت چندین بار قطع جریان برق را تجربه کرده و گاهگاهی شب را در انتظار برق به صبح می رسانند. شماری از کابلیان شکایت دارند که حتا در پرچاوی برق نیز عدالت در نظر گرفته نمی شود.

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برق نیز می گوید که تا کنون آن موسسه نتوانسته است که نیازمندی شهروندان کابل را به انرژی برق به ویژه در فصل زمستان رفع کند.

آقای توحیدی می گوید که در موسم سرما شهر کابل به ۸۰۰ میگاوات و در موسم گرما به ۵۸۰ میگاوات برق نیاز دارد، اما به گفتۀ وی شرکت برق توان عرضۀ ۳۸۰ تا ۴۱۵ میگاوات برق را دارد.

سخنگوی شرکت برق می گوید که در نظر است به ساحات پلانی و غیرپلانی شهر کابل مساویانه برق توزیع شود. او افزود که ابتدا به شفاخانه ها، ریاست جمهوری و ساحات دیپلوماتیک اولویت داده می شود.

آقای توحیدی می گوید که در قدم دوم برق به ساحات پلانی توزیع می شود که جمعیت آن در چند سال گذشته ثابت بوده است و مصرف برق آن ثابت است، اما به گفتۀ وی مشکل عمده ساحات غیرپلانی است که هر روز گسترش یافته و ظرفیت مصرف برق آن ساحات هر روز افزایش می یابد.

توحیدی می گوید که ساکنان ساحات تازه آباد شدۀ غیرپلانی که تا هنوز لین برق به خانه های شان تمدید نشده است به گونۀ غیرقانونی از همسایگان شان برق می گیرند که به گفتۀ وی اینکار نادرست و خطرناک است.

سخنگوی شرکت برق می گوید که جریان برق وارداتی تاجکستان پرچاوی برق را حدود ۵۵ درصد کاهش خواهد داد.

شرکت برق برای دقت در سنجش صرفیۀ برق مشتریان خود میترهای دیجیتلی را نصب کرده است، در همین حال شماری از شهروندان می گویند که این میتر ها مصرف برق آنان را بیشتر از حدی که مصرف شده است، نشان می دهد.

یکی شاکی است که مصرف برق یک ماهۀ وی ۳۰ هزار افغانی آمده است و دیگری گله دارد که ده هزار افغانی معاش دارد و محصول صرفیۀ برق برایش ۳۷ هزار آمده است.

با اینحال سخنگوی شرکت برق می گوید که میتر های جدید را معیاری و عاری از خبط و خطا خوانده می گوید که از عین این میتر ها در کشور های اروپایی و امریکایی نیز کار گرفته می شود.

XS
SM
MD
LG