لینک های دسترسی

Breaking News

درخواست اتحادیۀ کاندیدان معترض از محکمۀ استیناف


آرشیف: اعضای ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان

کاندیدان معترض به روز شنبه یک بار دیگر خواهان عملی شدن بدون کم و کاست فیصله محکمه استیناف کابل و محکمه اختصاصی رسیده گی به دوسیه های انتخابات شدند.

این کاندیدان در یک کنفرانس خبری یک بار دیگر هشدار دادند که هیچ نوع تغیر یا معامله دراین مورد را قبول ندارند و اگر تغیری در فیصله محکمه استیناف کابل وارد شود عواقب آن ناگوار خواهد بود.

نامزدان معترض همچنان برخی از خواسته هایشان را با صدور اعلامیه به روز شنبه منتشر کردند که در بخش های از آن چنین آمده است.

" از قوه اجرایه کشور خواستار تطبیق قطعی حکم محکمه استیم، کوچکترین معامله یا تغیرات در رقم تصویب شده یعنی 62 نفر باعث بحران بزرگ خواهد شد. در حالی که فیصله نهایی محکمه به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه شده است، اظهار نظر رئیس کمیسیون در مخالفت با این فیصله باعث تعجب و نگرانی مردم مسلمان شده "

این نامزدان همچنان از جامعه جهانی و کشور های دخیل در امور افغانستان خواستند تا از ادامه مداخله در مسایل انتخابات ولسی جرگه افغانستان خود داری کنند .

کمسیون مستقل انتخابات امکان تغیر در ترکیب ولسی جرگه را رد نمیکند و میگوید تغیر در ترکیب ولسی جرگه حتمی است اما مسؤلین این کمیسیون میگویند این به این معنی نیست که همه ۶۲ نامزد که به اساس فیصله محکمه اختصاصی رسیده گی به دوسیه های انتخابات برنده اعلام شده اند ، به ولسی جرگه معرفی میشوند.

در واکنش به این گفته های مسؤلین کمیسیون انتخابات نامزدان معترض میگویند اگر یک نفر هم ازاین میان به ولسی جرگه راه نیابد به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

داود سلطان زوی یکی از نامزدان معترض که به اساس فیصله محکمه اختصاصی برنده اعلام شده است در مورد گفت.

" ما میخواهیم که یک بار دیگر تاکید کنیم که هیچ لستی به جز از لستی که محکمه شرعی افغانستان اعلام کرده پیش ما وجود ندارد وهیچ لستی مورد بحث نخواهد بود و هیچ لستی مورد قبول ما نخواهد بود. اگر با لست های دیگر بازی صورت بگیرد عواقب آن ناگوار خواهد بود. من از آنان سؤال میکنم اگر فیصله محکمه در این کشور تطبیق نشود بعد از آن شما میتواند تصور کنید که سرنوشت حکومت ، دولت و قضا در کجا خواهد بود، من و دوستانم به مردم افغانستان اعلام میکنیم که تا این لست مکمل نباشد من و هیچ یک از دوستانم در لستی که نیمه مکمل باشد هر گز اشتراک نخواهیم کرد"

این نامزدان همچنان از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که یک بار دیگر به گفته انان با سرپیچی از حکم محکمه و وارد کردن تغیر در لست نامزدان برنده، باعث بروز بحران تازه در کشور نشود و فیصله محاکم را بدون دخالت عملی کند.

این درحالیست که اعضای ولسی جرگه افغانستان بخصوص ائتلاف حمایت از قانون هشدار داده است که هیچ نوع تغیر در ترکیب ولسی جرگه را قبول ندارند و اگر کمیسیون انتخابات در این زمینه تغیری را وارد کنند انان به اعتراضات گسترده دست خواهند زد.

در این حال مسؤلین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند نتایج بررسی های شان را در اوایل این هفته اعلام میکند.

XS
SM
MD
LG