لینک های دسترسی

مظاهرۀ ضد نیروهای امریکایی در کابل


مظاهرۀ ضد نیروهای امریکایی در کابل

در حدود سه صد تن از باشنده گان کابل امروز درحالی شعار های ضد حضور نیروهای امریکایی را سر دادند که از دهمین سالگرد حضور این نیروها در افغانستان تجلیل می شود.

آنان امریکا را در کشتار غیرنظامیان متهم کرده و رئیس جمهور کرزی را دست نشاندۀ واشنگتن خطاب کردند.

این راه پیمایی توسط حزب همبستگی راه اندازی شده بود، حفیط الله راسخ یکی از برگزار کننده های این راه پیمایی چنین گفت " این راه پیمایی ما به خاطر محکوم کردن تجاوز امریکا بر افغانستان است. ما ده سال تجاوز امریکا را بر افغانستان محکوم میکنیم و خواهان خروج فوری نیرو های امریکایی و متحدینش از افغانستان استیم."

این درحالی است که نیروهای بین المللی روند تدریجی سپردن مسؤولیت های امنیتی را به اردو و پولیس افغانستان آغاز کرده اند و این روند که تا سال ۲۰۱۴ به پایان می رسد خروج نیروهای جنگی را از این کشور در پی خواهد داشت.

در مجلس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل، منشی عمومی ناتو نیز این پروسه را برگشت ناپذیر خوانده است.

XS
SM
MD
LG