لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی شهریان کابل از آیندهٔ نامعلوم


شماری از شهریان کابل به روز شنبه چهارم سپتمبر (۱۳ سنبله) به خبرگزاری رویترز گفتند که به علت تاخیر اعلام حکومت جدید توسط طالبان درمورد برخی از مسایل نگرانی دارند. طالبان بیش از دوهفته است که کابل را تصرف کرده اند اما تا هنوز به تشکیل حکومت فراگیر موفق نشده اند.

فضل خان، باشنده کابل در مورد وضعیت موجود نگران است: "ما گفته نمی‌توانیم که کشور به کدام سمت در حرکت است. امریکا ، چین و فرانسه در کشور ما مداخله می‌کنند. با توجه به این نوع مداخلات امکان این وجود دارد که جنگ آغاز شود."

چندین تن از شهریان کابل از قیمت های بلند مواد خوراکی و اجناس دیگر ابراز نگرانی کردند.

رحیم الله، باشندهٔ کابل به رویترز گفت که وضعیت امنیتی بسیار خوب است، اما قیمت ها بلند است و همچنان طالبان از قدرت سو استفاده می‌کنند.

او افزود: " ازما می‌پرسند که چی قسم لباس پوشیده ایم ودر مورد ریش ما هم سوال می‌کنند."

نوید باشنده ده‌سبز نیز گفت که باید حکومت جدید تشکیل شود "ماصلح می خواهیم، جنگ نمی‌خواهیم."

در این حال، یک منبع طالبان گفته است که حکومت جدید توسط ملا عبدالغنی برادر رهبری خواهد شد، اما در مورد اینکه چی وقت حکومت جدید اعلان خواهد شد چیزی گفته نشده است.

این در حالیست که در ولایت پنجشیر بین طالبان و جبهه مخالف آن جنگ جریان داشته و هر دو جانب ادعای پیشروی کرده اند.

XS
SM
MD
LG