لینک های دسترسی

Breaking News

حمله انتحاری درکابل یک کشته وپنج زخمی برجاگذاشت


گفته می شود که هدف این حمله کننده انتحاری یکی از مسئولین کمیسیون انتخابات افغانستان بوده است.
گفته می شود که هدف این حمله کننده انتحاری یکی از مسئولین کمیسیون انتخابات افغانستان بوده است.

دریک حمله انتحاری صبح امروز درساحه کارته نو کابل، یک نفر کشته شده ودست کم پنج فرد ملکی دیگر که اکثرشان زنان اند زخمی شده اند.

حوالی ۹:۲۰ صبح امروز یک حمله کننده انتحاری درکابل که پیاده درحرکت بود مواد انفجاری خود را درنزدیکی یک موترمسئولین کمیسیون انتخابات منفجرساخت که دراثر آن یک نفرکشته وکم از کم پنج تن که اکثرشان زنان اند زخمی شدند.

رحیم گل څاروان خبرنگارصدای امریکا از ساحه انفجار گفت که این واقعه درسرک اول کوچه چهارم سید نورمحمد شاه مینه در کارته نو صورت گرفت که درنتیجه این حمله انتحاری دریک خانه مسکونی نیز آسیب رسیده است.

خبرنگار صدای امریکا گفت حمله کننده انتحاری مواد انفجاری خود را زمانی منفجر ساخت که موتر حامل، اول رحمان روزوال یکی از مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ساحه درحال عبور بود.

درنتیجه این حمله انتحاری موتروان اول رحمان رود وال کشته ویکی ازمحافظین او زخمی شده است. همچنان کم از کم پنج فرد ملکی که درخانه ای درنزدیکی محل واقعه قرارداشتند زخمی شده اند.

گفته می شود که هدف این حمله کننده انتحاری اول رحمان روز وال یکی از مسئولین کمیسیون انتخابات افغانستان بوده است.

اول رحمان رود وال یکی از مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دراین باره به صدای امریکا گفت که وی هدف این حمله انتحاری بود اما درزمان حمله انتحاری او درموتر حضور نداشت.

آقای رود وال گفت:" دراین حمله موتروانم کشته شده ویک محافظم زخمی شده است، هدف این حمله من بودم اما من از موتروانم خواسته بودم که او به دنبالم بیاید ومرا درمحل کارم ببرد".

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

XS
SM
MD
LG