لینک های دسترسی

Breaking News

حملۀ طالبان بر هوتل سپوژمی در قرغه


طالبان که با راکت های سرشانۀ و ماشیندار های ثقیل مسلح بودند بر هوتل سپوژمی در ساحۀ قرغۀ کابل حمله کرده و با نیروهای افغان درگیر شدند.

محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی پولیس کابل گفت که طالبان مسلح در داخل هوتل موجود بوده و با نیروهای امنیتی درگیر اند ولی تعداد طالبان و یا تلفات این درگیری تا به حال معلوم نیست.

طالبان افغان مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته گفته اند که افغانهای سرمایه دار و خارجی ها از این هوتل برای محافل خصوصی استفاده میکرده اند.

یک منبع پولیس به آژانس خبررسانی رویترز گفت که نیروهای آنها به خاطر جلوگیری از تلفات افراد غیر نظامی نخواسته اند اقدامات شدید تری را در یورش بر این هوتل روی دست گیرند. گفته شده است که طالبان یک تعداد زنان و اطفال را گروگان گرفته اند و تعدادی را نیز کشته اند.

XS
SM
MD
LG