لینک های دسترسی

کرزی: از ایران پول دریافت نموده ایم


کرزی: از ایران پول دریافت نموده ایم

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان بروز دوشنبه پذیرفت که دفتر وی سال یک یا دوبار از ایران پول دریافت مینماید.

او دریافت این رقم را یک مساعدت شفاف مالی خواند. حامد کرزی بروز دوشنبه در کابل گفت، ایران برای مصارف حکومتی تا 975 هزار دالر مساعدت نموده است. او گفت، در یافت این رقم مخفی نبوده و هیچ تفاوتی با مبالغی ندارد که از سوی ایالات متحده به حکومت افغانستان پرداخته میشود.

اظهارات حامد کرزی درپاسخ به موضوعی بود که در روز نامۀ نیرویارک تایمز به نشر رسیده و تذکر داده بود که عمر داود زی رییس دفتر وی برای افزایش منافع ایران در قصر ریاست جمهوری افغانستان، پول دریافت مینماید.

آقای کرزی گفت، داوود زی پول های مذکور را طبق هدایات رهبر افغان قبول مینمود.

روز نامۀ نیوریارک تایمز از یک منبع نامعلوم نقل نموده که میگوید، ایران برای ایجاد تفرقه میان افغانستان و شرکأ ناتو و امریکایی آنکشور، از نفوذش استفاده مینماید.

در یک خبر جداگانه، ناتو اعلام نمود که آن پیمان تحقیقاتی را در رابطه به اتهامات تلفات افراد غیر نظامی در جریان یک حملۀ هوایی ایتلاف در جنوب افغانستان، آغاز نموده است.

ایتلاف بین المللی بروز دوشنبه گفت، 15 شورشی در یک عملیات مشترک شب هنگام افغان و ناتو علیه یک رهبر ارشد طالبان در ولسوالی باغران ولایت هلمند، به قتل رسیدند.

ناتو همچنان می افزاید که عساکر در حالی مورد گلوله باری شورشیان قرار گرفتند که آنها امنیت آن ساحه را تأمین مینمودند، و بعد از آنکه اطمینان حاصل نمودند که هیچ غیرنظامی در آن ساحه موجود نیست، خواستار حملۀ هوایی شدند.

اما مقامات ولایتی میگویند، 25 نفر بشمول افراد ملکی طی آن حملۀ هوایی هلاک شدند. اهالی محل میگویند، در جریان آن عملیات یک باب مسجد نیز ویران شد.

XS
SM
MD
LG