لینک های دسترسی

کرزی: اگر منفعت امریکا نباشد، بما ارزش نمی دهد


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در یک مصاحبه ویژه با رادیو آزادی گفته است برای امضاء توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا فقط دو شرط باقی مانده است: آغاز عملی روند صلح و پایان عملیات نیروهای امریکایی بر خانه های افغانها.

"ما این قرار داد را به سود افغانستان می دانیم اما امنیت خانه های افغانها شرط آن است تا امریکایی ها بر آن حمله نکنند و شرط دیگر، صلح افغانستان است. اگر صلح تامین نشود این قرار داد برای افغانستان، خیر نه بکله شر خواهد بود."

آقای کرزی گفت لویه جرگه مشورتی با تایید توافقنامه امنیتی و دفاعی، دوستی افغانها با امریکا را به اثبات رسانید اما در این دوستی منافع افغانستان باید نادیده گرفته نشود.

" ما نشان دادیم که افغانستان خواهان دوستی و اتحاد با امریکایی ها بوده و مخالفت همرایشان ندارد اما افغانستان در این دوستی و اتحاد با امریکا خیر افغانستان را هم می خواهد. ما در برابر منعفت امریکا نمی ایستیم اما خیر خاک خود را هم می خواهیم. خیر خاک ما در چه است؟ خیر ما در این است که منازل افغان های ما از حملات شبانه، داخل شدن امریکایی ها و اذیت و آزار مردم ما رهایی یابد. اینکه افغان ها- مرد ها، زن ها – از ترس حملات راکتی و هلیکوپتر امریکایی ها به کوه ها پناه نبرند."

آقای کرزی با ستودن تایید توافقنامه امنیتی و دفاعی از سوی لویه جرگهء مشورتی گفت، امریکا باید به تمام پیشنهادات جرگه احترام کند.

"اگر شما به مادۀ ۲۹ جرگه نظر بیندازید، در آن نوشته شده که امریکایی ها، زندانیان افغان در گوانتانامو را فوراً به حکومت افغانستان تسلیم کند. پس اگر امریکا بر اساس فیصلۀ جرگه خواهان عملی شدن یک مادۀ آن است که آنهم امضای موافقتنامه است و عملی شدن مادۀ بعدی را نمی خواهد، این دیگر قابل قبول نیست."

عدم مداخلت در انتخابات

رئیس جمهور افغانستان گفت درخواست او از امریکا برای عدم مداخلت در امور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برآورده شده است.

"من دراینمورد با مشاور امنیت ملی امریکا صحبت کردم و جریان انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری را به وی گفتم که چگونه امریکا ودیگر کشورهای غربی مداخله کردند و انتخابات ما را به تاخیر انداختند. چگونه مرحلۀ اول انتخابات ما را بدنام کردند روی همان دلیل و تجربۀ گذشته امروز بحیث رئیس جمهور افغانستان وظیفه دارم تا نگذارم خارجی ها انتخابات افغانستان را دوباره بدنام کنند ویا به درازا بکشانند تا آنها باز معاملۀ خود را طی کنند. مشارو امنیت ملی امریکا اطمینان داد که اینبار درانتخابات ما مداخله نمی کنند. اکنون ما اطمینان شانرا گرفتیم."

آقای کرزی با یادآوری سیاست ترک افغانستان از سوی امریکا در دههء نود میلادی گفت اگر منفعت امریکا در میان نباشد، باز افغانستان را ترک خواهد کرد.

" تصمیم امریکا کار امریکاست. آنها میتوانند تصمیم بگیرند که باشند ویا تصمیم بگیرند که نباشند. زمانیکه تصمیم گرفتند که نباشند، اگر ما هزارقرار داد امنیتی هم به ایشان بدهیم ، آنها میروند. قسمیکه درسالهای بعد از جهاد و پیروزی جهاد آنها افغانستان را تنها رها کردند. ما دیدیم. من خود درآن وقت معین سیاسی (در وزارت خارجه) بودم. و دیدم که چگونه امریکائی ها و غربی ها بعد از آنکه شوروی ازافغانستان رفت، افغانستان را رها کردند. ما به نزد آنها میرفتیم که یک مامور کوچک خود را در سفارت تان بمانید آنها گفتند نه خیر، سفارت شانرا بستند و رفتند. وقتی منفعت آنها نباشد هیچگاهی به ما ارزش قایل نمیشوند و اینجا نمی آیند."

این اظهارات آقای کرزی در حالی بیان می شود که مقام های امریکایی گفته اند شرایط رئیس جمهور افغانستان برای امضاء توافقنامه امنیتی و دفاعی آنها را شگفت زده ساخته است. سووزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا هشدار داده است در صورتی که این توافقنامه بزودی امضا نشود، امریکا و متحدین اش گزینهء بجز از آمادگی برای بیرون کشیدن تمام نیروهایشان از افغانستان نخواهند داشت.


این گزارش و اظهارات آقای کرزی در آن را از اینجا بشنوید:
XS
SM
MD
LG