لینک های دسترسی

کرزی: طالبان در برابر ملت افغانستان پاسخگو استند


تشدید حملات شورشیان طالبان در روز های گذشته، با واکنش جدی تری رئیس جمهور افغانستان رو به رو شده است. حامد کرزی گفته است که رهبران و قوماندانان طالبان به خاطر حملات شان در برابر ملت افغانستان پاسخگو خواهند بود.

این لحن شدید آقای کرزی در برابر طالبان به نظر بعضی کارشناسان ناشی از ناکامی مذاکرات مقام های افغان و پاکستانی در دیدار اخیر آقای کرزی از پاکستان می باشد.

هفتۀ گذشته، خونبار ترین هفته طی چند ماه اخیر برای افغانستان بود. ده ها غیرنظامی به شمول زنان و کودکان در چند روز گذشته طی حملات انتحاری و بم گذاری های طالبان در ولایات فراه، زابل، کندهار، هلمند، غزنی و کندز کشته شدند.

رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گفته است که قوماندانان و رهبران طالبان به خاطر حملات شان در برابر مردم افغانستان "پاسخگو" باید باشد.

اما بعضی تحلیلگران، مثل عمر صمد، دپلومات پیشین افغان به این باور است که حکومت افغانستان باید این اظهارات را مدت ها قبل ابراز می داشت اما متاسفانه اینکار را نکرده و فکر کرده که با پالیسی تضرع و نزدیکی با پاکستان می توانند مانع عملیات و کردار طالبان شوند که نشد.

به باور آقای صمد آخرین سفر آقای کرزی هم نشان داد که چندان دستاوردی نداشته و طالبان مصمم اند جنگ خود را نه تنها بر ضد حکومت افغانستان بلکه مردم افغانستان نیز ادامه دهند.

این دپلومات پیشین افغان می افزاید که اکنون دیگر زمان آن رسیده تا طالبان در برابر اعمال شان "پاسخگو" باشند.

اما ادریس رحمانی، پژوهشگر و تحلیلگر مسایل سیاسی افغان مقیم امریکا می گوید که به نظر می رسد آقای کرزی از پالیسی که فکر می کرد به نحوی بتوانند طالبان را از زیر نفوذ سیاسی پاکستان بیرون بکشد، خسته شده است.

به نظر آقای رحمانی، بسیار مشکل به نظر می رسد طالبان برخلاف یگانه کشوری (البته ایران نیز شاید به گونۀ مخفیانه) که از آنان در طول دوازده سال حمایت می کند و شرایط زنده ماندن آنان را فراهم کرده است، عمل کنند.

دلیل تشدید عملیات طالبان

افزایش حملات طالبان در روز های اخیر همچنین در زمان تشدید فعالیت های انتخاباتی و نزدیک شدن به زمان خروج نیرو های بین المللی از افغانستان صورت گرفته است.
برخی از تحلیلگران مسایل سیاسی در افغانستان تشدید حملات طالبان را تکتیک جدید شورشیان عنوان می کنند.

آقای صمد افزایش این حملات را یک جنگ روانی از جانب طالبان بر ضد حکومت و مردم افغانستان می پندارد.

عمر صمد می گوید: "طالبان با آنچه جهاد می پندارند - و با کشتن طفل و زن و مرد بی گناه نمی توان به هیچ وجهی آن را جهاد نامید – روحیۀ حکومت و مردم افغانستان را تضعیف بخشند. و این جنگ فکر می کنم اکنون به جای رسیده که باید طالبان به نحوی پاسخگو باشند."

اما ادریس رحمانی می گوید افزایش حملات طالبان نشاندهندۀ عدم موفقیت سفر آقای کرزی به پاکستان است.

آقای رحمانی می گوید که "با درنظر داشت روابط پر فراز و نشیب رئیس جمهور افغانستان با پاکستان، انتظار عدم موفقیت این سفر از قبل برده می شد به خاطریکه وقتی زمان کاری یک رئیس دولت رو به اختتام است همچو مذاکراتی مثمر نمی باشد چون طرف مقابل فکر می کند بهتر است این مسایل را با نفر بعدی در میان بگذاریم."

در حوادث خشونت بار متعدد چند روز گذشته در چندین ولایت افغانستان، برعلاوۀ غیرنظامیان، مقام های مسوول، کارمندان موسسات امداد رسان و نظامیان، کشته شدند.

در حالی که طالبان مسئولیت آن حملات را بر عهده گرفتند، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفتۀ گذشته گفته بود که طالبان از انجام آن حملات اظهار بی خبری کرده گفته اند که بم گذاری ها و حملات به نام آنان صورت گرفته و طالبان از آن بی خبر اند.
XS
SM
MD
LG