لینک های دسترسی

کرزی تا یکماه دیگر لویه جرگه دایر می کند


این چهارمین لویه جرگه در زمان رهبری آقای کرزی خواهد بود
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان گفته استد که لویه جرگه به خاطر گرفتن تصمیم نهایی در مورد موافقتنامه امنیتی با امریکا تا یک ماه دیگر برگزار می شود.

آقای کرزی در حالی از برگزاری لویه جرگه خبر داده است که مقام های افغان و امریکایی دست کم روی دو موضوع هنوز به توافق دست نیافته اند.

تعریف تجاوز بر افغانستان و چگونگی عملیات نظامی نیروهای امریکایی پس از سال ۲۰۱۴ دو موضوعی است، که به گفته آقای کرزی، کابل و واشنگتن در باره آنها دیدگاهای متفاوت دارند.

رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه گفت "ما حاضر استیم با امریکا به تفاهم برسیم ولی امریکا باید بداند که این تفاهم نمی تواند به قیمت امنیت مردم افغانستان باشد، یا به قیمت ادامه آزادی های امریکا باشد که هر روز که دل اش خواست به هر خانه مردم افغانستان برود و بگیره و بزنه، نخیر، به همین دلیل هم تا به حال به توافق نرسیده ایم."

رئیس جمهور کرزی گفت که برای دریافت راه حل به همین مشکلات لویه جرگۀ را دایر می کند تا نماینده های مردم افغانستان در این مورد تصمیم گیرند – تصمیمی که به گفتۀ آقای کرزی حکومت افغانستان به آن احترام خواهد گذاشت.
تامین امنیت، صلح، احترام به حاکمیت ملی افغانستان، بهبود شرایط اقتصادی و تقویت نیروهای امنیتی ظاهراً از شرایطی است که حکومت افغانستان برای امضای قرارداد امنیتی با امریکا مطرح کرده است.


حامد کرزی گفته است در حال حاضر در کنار حملات دهشت افگنی، افغانها قربانی بمباری های نیروهای امریکایی می شوند.

رئیس جمهور با اشاره به کشته شدن افراد غیر نظامی در نتیجۀ حملات قوای خارجی گفت که امضای قرارداد امنیتی با امریکا باید افغانها را از گزند حملات دهشت افگنی و عملیات ضد دهشت افگنی، مصوؤن نگهدارد.

مقام های امریکایی همواره خواهان نهایی شدن این توافقنامه تا پایان ماه اکتوبر سال ۲۰۱۳ شده اند.
XS
SM
MD
LG