لینک های دسترسی

Breaking News

تجلیل از روز زن در افغانستان


تجلیل از روز زن در افغانستان

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم تجلیل از روز زن اشتراک نموده، گفت که طی ده سال گذشته پیشرفت های زیادی در عرصۀ حقوق زنان صورت گرفته اما هنوز هم راه درازی پیش رو باقی مانده است.

از سوی دیگر، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید، یگانه راه جلوگیری از نقض حقوق زن در آنکشور، ارتقای سطح تعلیمی زنان میباشد.

خانم سمر امروز در محفل تجلیل از روز جهانی زن، از ملل متحد تقاضا نمود تا از تأمین عدالت غیررسمی اجتناب ورزد زیرا به باور وی این سیستم خود باعث دامن زدن به خشونت میگردد.

وی همچنان نقش زنان را در شورای عالی صلح نمایشی خوانده و افزود که به آنها نه تنها در سفر به پاکستان و مناطق جنوبی افغانستان سهم داده نشد بلکه به تقاضا هایشان نیز بی توجهی صورت می گیرد.

دراین مراسم ایوان سیمانوویچ، معاون منشی عمومی ملل متحد در بخش حقوق بشر نیز گفت که زنان باید در روند صلح افغانستان نقش داشته باشند.

خانم کلنتن وزیرخارجه ایالات متحده نیز درپیام ویدیویی مختصر، صدمین سال تجلیل از روز جهانی زنان را پراهمیت دانسته گفت:

درهمین حال امروز به شماری از زنان شجاع جهان که دردفاع ازحقوق زنان ازخود شجاعت نشان داده از سوی وزارت خارجه ایالات متحده جوایزی تقدیم میگردد.

XS
SM
MD
LG