لینک های دسترسی

نظربایوف بازهم برندۀ انتخابات گردید


نظربایوف بازهم برندۀ انتخابات گردید

مامورین انتخابات قزاقستان می گویند نور سلطان نظربایف رئیس جمهور کشور در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه برنده شده است و حاکمیت وی برای سومین دهه دوام خواهد یافت.

کمیسیون مرکزی انتخابات به روز دوشنبه گفت نتایج رسمی اولیه نشان می دهد که رئیس جمهور بر حال کشور با کسب ٩٥,٥ در صد آرأ برنده شده است.

آقای نظربایف می گوید ارقام تائید کننده آن است که مردم موافق کار ٢٠ سال گذشته وی میباشند.

اما سازمان امنیت وهمکاری در اروپا (او.اس.سی.ای) که در حدود ٣٠٠ ناظر بر رای گیری داشت طی بیانیۀ گفت شمارش آرأ و جدول بندی آن فاقد شفافیت بود. این گروه همچنین از آنچه بی نظمی جدی خوانده که آرأ تقلبی و امضأ های مشابه در فهرست رای گیری میباشد نیز یاد آورد شده است.

احزاب مخالف انتخابات را تحریم کرده، آن را شرم آور خواندند.

تحلیل گران پیش بینی میکنند که رئیس جمهور نظربایف که تصدی ریاست جمهوری را از وقتی آغاز کرد که قزاقستان بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که وی درتلاش به تمدید دورۀ دیگر تا سال ٢٠١٦ می باشد.

XS
SM
MD
LG