لینک های دسترسی

ادامهُ تمرینات نظامی مشترک کوریای جنوبی و امریکا


ادامهُ تمرینات نظامی مشترک کوریای جنوبی و امریکا

کشتی های جنگی و هیلیکوپتر های ایالات متحده و کوریایی جنوبی به روز دوشنبه، به دومین روز عملیات عمدهُ، به منظور ترساندن کوریایی شمالی حملات تهاجمی تمرینی را براه انداختند.

یان هوپ آژانس خبری کوریایی جنوبی گزارش میدهد که تمرینات نظامی مشابۀ حملات بر کشتی های تحت البحری کوریایی شمالی بوده است.

این تمرینات تا روز چارشنبه ادامه خواهد یافت که در آن حدود هشت هزار قوای امریکایی و کوریایی جنوبی، ۲۰ کشتی جنگی و تحت البحری، طیاره ها مجهزبه نیرویذروی بنام جورج واشنگتن شامل اند تند. درمیان ۲۰۰ طیاره این تمرینات، طیارات جنگندهُ اف ۲۲ شامل است. جنگنده های فولادی از نوع پیشرفته قوای هوایی امریکا است.

دیوید لویسمن، قوماندان طیاره جورج واشنگتن، میگوید کوریایی شمالی خود یک تهدید است بخاطریکه هیچ چیزی را نمیتوان از جانب آنها پیشبینی کرد. وی به کشتی غرق شدۀ کوریایی جنوبی بحیث مثال مهم اشاره کرد.

XS
SM
MD
LG