لینک های دسترسی

برگزاری انتخابات در قرغزستان


برگزاری انتخابات در قرغزستان

مراکز رأی گیری در قرغزستان برای تشکیل ارگان قانون گذاری به این امیدواری بسته شد که حکومت جدید بعد از یک سال خشونت ثبات را در آن کشور تأمین نماید.

تعداد زیاد احزاب سیاسی درین انتخابات غرض تشکیل پارلمان 120 عضوی اشتراک نمودند. در حدود 2.8 میلیون رأی دهندۀ واجد شرایط درین جمهوری شوروی سابق رأی دادند.

رُوزا اوتنبایفا، رییس جمهور موقت که در بیشکک، مرکز آن کشور رأی داد، تعهد نمود که انتخابات منصفانه و شفاف برگزار خواهد شد.

در همه پرسی ماه جون، قانون اساسی جدید را با حمایت بی سابقه تصویب نمودند تا صلاحیت رییس جمهور را کاهش داده و قدرت بیشتر را به پارلمان بدهند. در سیستم جدید صدراعظم از طریق پارلمان انتخاب شده و نقش عمدۀ را در تشکیل حکومت ایفا خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG