لینک های دسترسی

Breaking News

خشونت نژادی درقزاقستان


خشونت نژادی درقزاقستان

پولیس حداقل ۲۰ نفر را درجنوب قرغزستان بعد ازآن دستگیر کرد که جمعیتی انبوه ، خانه یک قاتل مظنون را به آتش زدند. این واقعه بیم تجدید ناآرامی درمنطقه را افزایش می دهد.

صدها احتجاج کننده در شهر نوکات روز سه شنبه اجتماع کردند و از مقامات حکومتی ، تقاضای تحقیقات درزمینه قتل معاون اداره مالیات منطقه را نمودند. مظنونین دخیل درقضیۀ قتل مامور مالیات ازبک نژاد بودند.

قرار گزارش ها ، احتجاج کنندگان قزاق نژاد هستند که خانه یک تن از مظنونین را قبل ازآنکه توسط پولیس متفرق شوند، آتش زدند.

XS
SM
MD
LG