لینک های دسترسی

اظهارات رهبر مؤقت قرغزستان در مورد عدم نیاز آنکشور به نیرو های حافظ صلح


ملل متحد قرغزستان را ترغیب مینماید تا خشونت های قومی در شرق آن کشور را فرو نشاند که از یک هفته بدینسو بیش از ٢٠٠ هزار تن را مجبور به ترک خانه های شان نموده است.

ملل متحد قرغزستان را ترغیب مینماید تا خشونت های قومی در شرق آن کشور را فرو نشاند که از یک هفته بدینسو بیش از ٢٠٠ هزار تن را مجبور به ترک خانه های شان نموده است.

مقامات میگویند، خشونت ها که اقلیت قومی ازبک را هدف قرار میدهد، در شهر های اوش و جلال آباد منجر به هلاکت حد اقل ١٧٠ تن و جراحت بیش از ١٧٠٠ تن دیگر گردیده است.

سازمان های امداد رسان، انتقال مواد امدادی را به مناطق آسیب دیده آغاز نموده اند.

روزا اوتون بایفا رهبر مؤقت قرغزستان بروز سه شنبه گفت، علیرغم خشونت های موجود، حکومت مؤقت قرغزستان در نظر دارد، بتاریخ ٢٧ جون روی قانون اساسی جدید آن کشور همه پرسی ملی را انجام دهد.

ملل متحد و اتحادیۀ اروپا- حکومت مؤقت قرغزستان را ترغیب نموده است، به ناآرامی ها اجازه ندهد تا این همه پرسی را از مسیر آن منحرف سازد.

در ضمن دفتر کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر گفت، آنها شواهدی را در دست دارند که نشان میدهد این خشونت ها سازماندهی شده بوده است.

بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد بروز سه شنبه طی صحبت با خانم اوتون بایفا و سرگی لاڤروڤ وزیر خارجۀ روسیه بحران بشری در قرغزستان را مورد بحث قرار داد. او از تلاش های روسیه برای معامله با این وضعیت ابراز قدر دانی نمود.

خشونت ها در جنوب قرغزستان که بروز سه شنبه گذشته مشتعل گردید، ده ها هزار تن اژ ساکنین ازبک در آن منطقه را وا داشته است تا به کشور همسایه- ازبکستان- فرار نمایند.

XS
SM
MD
LG