لینک های دسترسی

Breaking News

کم خوابی سال ۴۱۱ میلیارد دالر به اقتصاد امریکا زیان وارد می‌کند


یافته های تحقیق تازه نشان می دهد که کم خوابی احتمال خطر به مرگ را ۱۳ در صد افزایش می دهد

مرکز پژوهشی رند کارپوریشن در تحقیق تحت عنوان "چرا خواب مهم" است، پی برده است کم خوابی خطر مرگ را ۱۳ در صد افزایش می دهد.

بر اساس یافته های این تحقیق، کم خوابی سالانه موجب از دست دادن ۱.۲ میلیون روز کاری نیز در ایالات متحده می‌شود.

در این گزارش همچنین آمده است که هرگاه افراد شبانه بین شش تا هفت ساعت خواب کنند، ممکن ۲۲۶.۴ میلیارد دالر به اقتصاد ایالات متحده، افزود گردد.

مارکو هفنر، نویسندۀ این پژوهش، می‌گوید که تاثیرات کم خوابی، بسیار بزرگ است.

به گفتۀ آقای هفنر "محرومیت خواب نه تنها صحت افراد را متاثر می کند، بلکه تاثیر قابل ملاحظه ای برای اقتصاد کشور دارد، زیرا از یک سو موثریت کاری کارگران را کاهش می دهد و از سوی دیگر احتمال مرگ و میر آنان را افزایش می دهد".

این تحقیق همچنین به کم خوابی و تاثیرات آن در کشور های بریتانیا، کانادا، آلمان و جاپان نظر انداخته است.

بر اساس یافته های این تحقیق، ایالات متحده بیشترین ضایعات مالی ناشی از کم خوابی را متحمل می شود. به تعقیب آن، جاپان با از دست دادن ۱۳۸ میلیارد دالر و ۶۰۰ هزار روز کاری، بیشترین ضرر مالی را به دوش می گیرد.

کانادا با از دست دادن ۲۱.۴ میلیارد دالر و ۸۰ هزار روز کاری، کمترین ضرر را در مقایسه با چهار کشور دیگر متحمل می گردد.

برای جلوگیری از کم خوابی، محققین این پژوهش برای افراد سفارش کرده اند تا هر روز تمرینات فزیکی انجام بدهند؛ وقت بستر رفتن خود را مشخص کنند و از استفادۀ وسایل برقی قبل از رفتن به بستر خواب، اجتناب کنند.

XS
SM
MD
LG