لینک های دسترسی

اظهارات ناظرین حقوق بشر در مورد تلفات لیبی


اظهارات ناظرین حقوق بشر در مورد تلفات لیبی

ناظرین حقوق بشر مستقر در نیویارک می گویند حد اقل چهل و هشت نفر در جریان سرکوبی مظاهره کننده گان از طرف حکومت در شهر های مختلف لیبی کشته شده است.

گروه حقوق بشر می گوید این رقم شامل سی و پنج تن از قوای امنیتی است که در شهر شرقی "بِنغازی" کشته شدند.

گزارش ها از لیبی مُشعر است که صبح روز شنبه دسترسی به انترنت قطع گردیده بود. این در پاسخ به چندین روز مظاهرات است که مردم تقاضای برکناری معمر القذافی رهبر آنکشور را می نمایند. معمر القذافی چهل سال است که در قدرت باقی مانده است.

تلویزیون الجزیره در قطر می گوید نشرات آن تلویزیون نیز قطع گردیده است.

گزارش های اسوشییتد پرس می رساند که قوای خاص لیبی بر مظاهره کننده گان که از دو روز به اینطرف در مقابل یک محکمه در بنغازی دست به تظاهرات زده اند، حمله نموده است. شاهدان عینی می گویند عساکر در مقابل هزاران مظاهره کننده از گاز آشک آور کار گرفته است.

مطبوعات دولتی صحنه های از صدها طرفدار حکومت را نشان می دهد که در تریپولی راه پیمائی می نمایند.

XS
SM
MD
LG