لینک های دسترسی

ادامه خشونت ها در لیبیا


ادامه خشونت ها در لیبیا

نبرد های خشونت بار یک باردیگر لیبیا را در حالی در خود فرو برده است که نیرو های وفادار به معمرالقذافی تلاش دارند، شهر های کلیدی را که در تصرف شورشیان قرار دارد ، دوباره بدست بیاورند.

نیرو های مخالف به روز شنبه تلاش نمودند تا شهر شرقی ( زاوییه ) را در اداره خود نگهدارند. این شهر در نزدیکی طرابلس، مرکز لیبیا قرار دارد.

رسانه های غربی از قول شاهدان عینی گفته اند به نظر میرسد که مخالفین، اداره مرکز شهر را دراختیار دارند ، اما نیرو های وفادار به قذافی اطراف شهر را محاصره نموده و پوسته های تلاشی را ایجاد نموده اند . به اساس گزارش ها به اثر درگیری های روز شنبه حد اقل 7 تن به هلاکت رسیده اند .

به اساس گزارشها همچنان گفته شده است که شورشیان بندر تیل "راسله نوف" را که در شرق موقعییت دارد، بعد از نبرد با قوای قذافی به روز جمعه، در تصرف خویش در آورده اند. این در حالیست که نیرو های قذافی به سوی این منطقه در حرکت می باشند .

مؤسسۀ بین المللی صلیب سرخ تقاضای کمکی به ارزش 26 ملیون دالر را برای معاونت بیش از 200 هزار مردمی نموده است که به اثر بحران لیبیا متاثر گردیده اند.

XS
SM
MD
LG