لینک های دسترسی

عقب نشینی گروه های مخالف معمرالقذافی در لیبیا


عقب نشینی گروه های مخالف معمرالقذافی در لیبیا

شاهدان عینی میگویند مخالفین در شهر سرشار از نفت در شرق آن کشور مورد گلوله باری شدید نیرو های در حال پیشرو حکومتی قرار دارند.

این عقب نشینی جدید حرکت مخالفین است که تلاش دارند حکومت معمر القذافی رهبر لیبیا را سرنگون سازند.

گزارش شده است که مخالفین روز یکشنبه در حال خروج از شهر برگا بوده، و به صوب اجدابیا در حرکت بودند. تلویزیون حکومتی لیبیا گزارش داد که شهر برگا از تصرف گروه های نظامی تصفیه گردید، ولی این ادعا به شکل فوری تثبیت نشده است.

مخالفین حکومت و کشور های عربی بر جامعۀ جهانی اصرار ورزیده اند تا غرض جلوگیری از حملات هوایی نیرو های قذافی بر مخالفین حالت عدم پرواز را وضع نمایند.

XS
SM
MD
LG