لینک های دسترسی

Breaking News

شلیک بیش از صد راکت برتأسیسات دفاعی لیبیا


حمله بر لیبیا

این اقدام منحیث بخشی از عملیات برای حفاظت مردم آن کشور از نیروهای وفاداربه معمرالقذافی، صورت گرفت.

معاون قوماندان بحری ایالات متحده چند ساعت بعد از آن که بیش از 20 میزائیل، پایگاه های نظامی لیبیا را آماج قرار دارد، این عملیات را " سفر صبح هنگام" نامید. وی گفت، "اردوی ایالات متحده از قابلیت های بی نظیر خویش برای تطبیق کامل فیصله نامۀ ملل متحد توسط ما و شرکأ ما، استفاده نموده و خواهد نمود. در حال حاضر ماموریت ما، شکل دادن جنگ به نحوی است که متحدین ما بتوانند رهبری اجرای آنرا در دست گیرند".

آقای گروتنی، معاون نیروهای بحری ایالات متحده گفت، در حملات روز شنبه بر علاوۀ یک کشتی تحت البحری برتانوی ازکشتی های جنگی و تحت البحری ایالات متحده نیز استفاده صورت گرفته است.

ولی عبدالقاسم الزوای رئیس پارلمان لیبیا این گفته ها را رد نموده میگوید که آتش بس هنوز هم پا برجاست و وی حملات راکتی را " پرخاشگری وحشیانۀ" قدرت های غرب توصیف نمود. او علاوه کرد که راکت ها زیربنا ها و ساحات ملکی را آماج قرار دادند.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از تمام جوانب خواسته است تا از افراد ملکی حراست نموده و به قوانین بشری بین المللی احترام قائل شوند.

از سوی دیگر دیوید کامیرون صدراعظم برتانیه گفت، "دگروال قذافی باعث انجام این عمل گردید. او به جامعۀ بین المللی دروغ گفت. او به آتش بس تعهد نمود و او از آن سر باز زد. او در مقابل مردم خود از ظلم کار گرفت. پس زمان اقدام فرا رسید، و باید بزودی انجام یابد. ما باید فیصله نامۀ ملل متحد را تطبیق نمائیم و ما به تداوم کشتار مردم ملکی توسط حکومت لیبیا اجازه داده نمیتوانیم".

در همین حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز از تلفات ملکی در لیبیا اظهار نگرانی نموده بیان داشت، "متفرق ساختن جامعۀ جهانی کار آسان نیست. ما در کنار مردم لیبیا متحد هستیم. ما به این حقیقت متحد هستیم، جنگی که توسط قذافی علیه مردم آنکشور آغاز گردیده باید فوراً توقف یابد".

بان کی مون سر منشی ملل متحد میگوید، او در مورد آتش بس در لیبیا طی تماس تلفونی عاجل با صدر اعظم لیبیا مطلع گردید، "اما حتی در همان وقت و شب هنگام نیز نیروهای وفادار به قذافی بر شهر بنغازی حمله نمودند که این مایۀ نگرانی است".

در عملیات نظامی مسمی به " سفر صبح هنگام" شش طیارۀ جت F-16 دنمارکی در حالی در پایگاه نظامی ایالات متحده در سیسلی نشست نمودند که طیاره های جنگی F-18 امریکائی و طیاره های جنگی CF-18 کانادائی در ساحه موجود بودند.

XS
SM
MD
LG