لینک های دسترسی

قذافی گزارشات رسانه های خارجی را مبنی بر ترک کشور رد کرد


قذافی گزارشات رسانه های خارجی را مبنی بر ترک کشور رد کرد

تلویزیون دولتی لیبیا گفت اردو به "پناهگاه های خرابکاران" یورش برده و مردم را ترغیب کرد تا ازقوای امنیتی حمایت کند.

درهمین حال، در اوایل صبح سه شنبه، ویدیوی از معمر قذافی رهبر لیبی از طریق تلویزیون دولتی به نشر رسید وتاکید ورزید که وی هنوز هم در طرابلس است.

به نظر میرسد که ظاهر شدن وی صفحه تلویزیون، برای مردود ساختن شایعاتی مبنی بر آن است که گویا او کشور را ترک نموده است.

تایید مکان و تاریخ نمایان شدن قذافی روی صفحه تلویزیون ازآنجایی که به طور مستقیم نشر نشده ناممکن میباشد.

او به مصاحبه شونده گفته است که میخواسته به میدان سبز، پایتخت کشور، محل تجمع حامیانش برود اما باران شروع شد.

قذافی گفت: "من برای صحبت با جوانان روانه میدان سبز بودم تا شب را در آنجا سپری کنم، اما حالا باران میبارد واین فالی نیک است، بنابراین می خواهم خود را به کسانی نشان دهم که من در طرابلس هستم نه ونزوئلا. نشرات آن سگ های ولگرد را باور نکنید."

اشاره وی به گزارشات رسانه های خارجی است که گویا وی کشورش را ترک نموده است.

بروز آشوب در پایتخت لیبیا بعد از هفت روز اعتراضات و درگیری های خونبار در شهر شرقی لیبیا به سرعت تشدید یافته است، قذافی را به آزمون کشانیده است.

XS
SM
MD
LG