لینک های دسترسی

تعهد سودان از حمایت قیام کنندگان لیبیا


تعهد سودان از حمایت قیام کنندگان لیبیا

در فهرست طولانی کشور هایی که حمایت شانرا روز شنبه از شورای ملی انتقالی لیبیا اعلان کردند، علی ال کارتی وزیر خارجه سودان نیز شامل بود.

وی با مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا ملاقات کرد وگفت، خرطوم حمایت خود را درمورد این انقلاب پیشنهاد میدارد.

وزیر خارجۀ سودان یک پیام شفاهی رئیس جمهور عمر البشیر رئیس جمهور سودان را تقدیم داشت که میگفت سودان حمایت نظام ، سیاسی واقتصادی خود را به این انقلاب افزایش خواهد داد. کشور ما سودان در انتظار بهبود روابط با لیبیا میباشد.

الکارتی گفت شناسایی شورای ملی انتقالی لیبیا توسط اتحادیه افریقا به خاطری معطل شده بود که بعضی کشور ها ارتباطاتی با رژیم معمر القذافی داشتند.

"در داخل اتحادیه افریقا موقفهای مختلفی در مورد شورای ملی انتقالی موجود است. طوریکه معلوم است ارتباطات قوی بین چند کشور افریقایی و رژیم قبلی لیبیا، مانع توافق روی شناسایی سریع شورای ملی انتقالی شده بود."

وزیر خارجه سودان، قذافی را مسئول انقسام سودان در اوایل سال خواند که راه را بری ایجاد سودان جنوبی به حیث یک دولت جدید هموار ساخت.

"رژیم قبلی لیبیا به ما صدمه رسانید. آن رژیم با جنبش شورشیان در جنوب ارتباط داشت که باعث انقسام گردید. آن رژیم از گروه های مختلف درجنوب سودان حمایت میکرد تا آنها را در زمینه انقسام از سودان کمک نماید."

بلاک افریقا روز حمعه گفته بود، در حالیکه جنگ دوام دارد، نمیتواند قیام کنندگان لیبیا را به حیث نمایندۀ مشروع آنکشور به رسمیت بشناسد.

XS
SM
MD
LG