لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل لیبیا در مورد پیشنهاد صلح


عکس العمل لیبیا در مورد پیشنهاد صلح

مأمورین حکومت لیبیا روز پنجشنبه با مواظبت عکس العمل خوشبینانۀ را در مورد پیشنهاد صلح توسط ترکیه برای حل بحران در آن کشور اظهار داشتند.

صدراعظم ترکیه روز پنجشنبه چارچوب صلح را در لیبیا پیشنهاد نموده، از قوای طرفدار معمر القذافی رهبر آن کشور خواست تا از شهر های خارج شوند که مورد محاصره قرار گرفته است.

خالد قیام معین وزارت خارجۀ لیبیا درین مورد صحبت میکرد. وی گفت با در نظرداشت روابط تأریخی، از حکومت ترکیه چنین توقع میرفت. از حکومت ایتالیا نیز چنین نقشی را در لیبیا توقع داریم اما آنها تصمیم گرفته اند تا چنین کاری نکنند.

او میگوید ترکیه از زمان آغاز بحرانات در مسئله دخیل بوده و امکان آن میرود که این پیشنهاد مؤثر ثابت شود.

XS
SM
MD
LG