لینک های دسترسی

عکس العمل لیبیا در مورد پیشنهاد صلح


عکس العمل لیبیا در مورد پیشنهاد صلح

مأمورین حکومت لیبیا روز پنجشنبه با مواظبت عکس العمل خوشبینانۀ را در مورد پیشنهاد صلح توسط ترکیه برای حل بحران در آن کشور اظهار داشتند.

صدراعظم ترکیه روز پنجشنبه چارچوب صلح را در لیبیا پیشنهاد نموده، از قوای طرفدار معمر القذافی رهبر آن کشور خواست تا از شهر های خارج شوند که مورد محاصره قرار گرفته است.

خالد قیام معین وزارت خارجۀ لیبیا درین مورد صحبت میکرد. وی گفت با در نظرداشت روابط تأریخی، از حکومت ترکیه چنین توقع میرفت. از حکومت ایتالیا نیز چنین نقشی را در لیبیا توقع داریم اما آنها تصمیم گرفته اند تا چنین کاری نکنند.

او میگوید ترکیه از زمان آغاز بحرانات در مسئله دخیل بوده و امکان آن میرود که این پیشنهاد مؤثر ثابت شود.

XS
SM
MD
LG