لینک های دسترسی

Breaking News

لیبیا به دنبال ایجادحکومت وحدت ملی


عبدالله الثانی صدراعظم لیبیا
عبدالله الثانی صدراعظم لیبیا

صدراعظم لیبیا میگوید هم آهنگی و ائتلاف نیروهای عرب برای جلوگیری از پیشرفت تروریزم و گروه های تندرو مانند گروه دولت اسلامی در لیبیا ضروریست.

مذاکرات صلح میان گروه های رقیب لیبیایی، به روز پنجشنبه در مراکش و تحت حمایت سازمان ملل متحد از سر گرفته شد. هدف این مذاکرات، ایجاد یک حکومت وحدت ملی در لیبیا خوانده شده است.

این مذاکرات یک روز پس ازآن آغاز گردید که حکومت لیبیا از شورای امنیت ملل متحد خواستار تسهیل بخشیدن و یا رفع کامل تحریمات وضع شدۀ تسلیحاتی بر آن کشور گردید تا بتواند با تهدید های فزایندۀ افراطگرایان اسلامی مقابله کند. تندروان اسلامی هم اکنون ساحات عمدۀ نفت خیز لیبیا را در تصرف دارند.

نیرو های وفادار به حکومت به رسمیت شناخته شدۀ لیبیا امروز خبر داده اند که آنها حملات هوایی را بر اهداف مخالفین متوقف خواهند ساخت تا به جریان مذاکرات صلح کمکی کرده باشند.

یک قوماندان نیروی هوایی لیبیا گفت: «از سوی فرماندهی عمومی نیروها به ما دستور داده شده تا به منظور فرصت بخشیدن برای ادامۀ مذاکرات صلح در مراکش، حملات هوایی را متوقف سازیم.»

اما یک منبع امنیتی میدان هوایی طرابلس گفته است که فقط چند ساعت قبل از آغاز مذاکرات در مراکش، یک جت جنگی حکومت لیبیا بر میدان هوایی معیتیقه در طرابلس حمله کرد. این حمله خساراتی در پی نداشته است.

گفته می شود که لیبیا در صدد بدست آوردن سلاح سنگین، از جمله تانک و جت های جنگی است.

لیبیا به دنبال سلاح سنگین برای مبارزه با تروریزم
لیبیا به دنبال سلاح سنگین برای مبارزه با تروریزم

خطر فروپاشی لیبیا

نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد به لیبیا میگوید اگررهبران لیبیا در راه ایجاد یک حکومت وحدت ملی قاطعانه و سریع عمل نکنند، اتحاد ملی و تمامیت ارضی کشور شان در خطر واقعی و قریب الوقوع قرار میگیرد.برناردینو لیون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به لیبیا گفت اوضاع در لیبیا به سرعت در حال وخامت بوده و لیبیا بیش ازین نمی تواند که بحران های سیاسی و درگیری های مسلحانه را که برای مدت زیادی در سال گذشته گریبانگیر این کشور بوده، به حال خود باقی بگذارد.

عبدالله الثانی صدراعظم لیبیا به روز چهارشنبه، به منظور طلب کمک در راستای تشکیل یک ائتلاف عرب برای همکاری در محافظت لیبیا ازخطر دهشت افگنان، به اردن سفر کرد.

صدراعظم لیبیا گفت هدف بازدید او از اردن، هماهنگ کردن همکاری میان لیبیا و کشور شاهی اردن است. او اضافه کرد که برای ایجاد همآهنگی یک نیروی مشترک عرب تحت حمایت پادشاهی اردن، جمهوری مصر، امارات متحدۀ عرب و عربستان سعودی، با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار نموده است.

لیبیا از زمان سرنگونی معمر القذافی، دیکتاتور آن کشور که در سال ۲۰۱۱ کشته شد، با خشونت و هرج و مرج سیاسی روبروست.

افراط گرایان اسلامی کنترول طرابلس را بدست گرفته اند و با ایجاد یک پارلمان جداگانه، حکومتی را که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده، وادار ساخته تا به مناطق شرقی آن کشور عقب نشینی کند.

XS
SM
MD
LG